เปลี่ยนหน้าให้เป๊ะ ปรับรูปหน้าด้วยศัลยกรรมตัดกราม

ในยุคสมัยที่ความงามเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญ ศัลยกรรมตัดกรามกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าให้ดูมีมิติ สมดุล และเพิ่มความมั่นใจในตนเอง การเข้าใจถึงขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ รวมถึงความเสี่ยงและการดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

ศัลยกรรมตัดกรามเป็นการผ่าตัดที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับรูปร่างของกรามให้เข้ากับสัดส่วนของใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูเรียวยาวหรือปรับให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว การผ่าตัดจะมีการตัดกระดูกกรามหรือการกะเทาะกระดูกออก เพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงของกราม

การผ่าตัดศัลยกรรมตัดกรามมักจะทำภายใต้การชาส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจะทำการวางแผนการผ่าตัดอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับการผ่าตัด และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจพบกับอาการบวม ช้ำ หรือเจ็บปวดบริเวณที่ผ่าตัด ซึ่งเป็นอาการปกติและจะค่อยๆ ดีขึ้นตามเวลา การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และการมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการฟื้นตัวและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ศัลยกรรมตัดกราม คือ

ศัลยกรรมตัดกรามเป็นหนึ่งในกระบวนการศัลยกรรมที่มุ่งเน้นการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกราม ซึ่งเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อรูปทรงของใบหน้าโดยรวม เทคนิคนี้มักถูกใช้เพื่อลดขนาดของกรามที่กว้างหรือหนาเกินไป เพื่อให้ได้รูปทรงใบหน้าที่ดูเรียวยาว สมส่วน และมีความสมดุลมากขึ้น

การผ่าตัดศัลยกรรมตัดกรามมักจะดำเนินการภายใต้การชาส่วนบุคคลหรือการสลบ เพื่อให้ผู้รับการผ่าตัดไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัด โดยการผ่าตัดสามารถแบ่งออกเป็นสองวิธีหลักๆ คือ:

 • การตัดกระดูกกราม (Jaw Reduction Osteotomy): ศัลยแพทย์จะทำการตัดหรือแกะสลักกระดูกกรามในบางส่วนเพื่อลดขนาดและเปลี่ยนรูปทรงของกราม วิธีนี้ช่วยให้ได้โครงสร้างใบหน้าที่ดูเรียวและมีมิติมากขึ้น
 • การบดกระดูกกราม (Jaw Shaving): แทนที่จะตัดกระดูกออก ศัลยแพทย์อาจเลือกที่จะใช้เครื่องมือพิเศษในการกะเทาะหรือบดกระดูกกรามเพื่อลดขนาด วิธีนี้มักใช้สำหรับการปรับแต่งขนาดกรามที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากนัก

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะต้องมีเวลาฟื้นตัว ซึ่งอาจมีอาการบวม ช้ำ หรือเจ็บปวด แต่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟู และความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดและการติดตามผลกับศัลยแพทย์เป็นประจำจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดดีที่สุดและลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน.

ขั้นตอนและวิธีการศัลยกรรมตัดกราม

ขั้นตอนและวิธีการของศัลยกรรมตัดกรามมีหลายขั้นตอน ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างละเอียดและใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยสำหรับผู้รับการผ่าตัด วิธีการต่างๆ ในการศัลยกรรมตัดกราม ได้แก่:

1. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

 • การปรึกษาศัลยแพทย์: ผู้รับการผ่าตัดจะต้องมีการปรึกษากับศัลยแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคาดหวัง และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและข้อจำกัดต่างๆ
 • การประเมินสุขภาพ: อาจรวมถึงการตรวจร่างกาย การทำ X-ray ของกราม และการวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้าเพื่อวางแผนการผ่าตัด

2. ขั้นตอนการผ่าตัด

 • การชา: ศัลยกรรมตัดกรามมักจะดำเนินการภายใต้การชาส่วนบุคคลหรือการสลบ เพื่อให้ผู้รับการผ่าตัดไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัด
 • การทำการผ่าตัด: ศัลยแพทย์จะทำการตัดหรือแกะสลักกระดูกกรามเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปทรง อาจรวมถึงการกะเทาะกระดูกกรามหรือการบดกระดูกให้มีรูปทรงที่ต้องการ

3. หลังการผ่าตัด

 • การฟื้นตัว: หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะต้องใช้เวลาฟื้นตัว ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการกับอาการบวม ช้ำ และเจ็บปวด การดูแลอย่างเหมาะสมสำคัญมากเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • การติดตามผล: การมีนัดติดตามกับศัลยแพทย์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการฟื้นตัวและประเมินผลลัพธ์ของการผ่าตัด

การศัลยกรรมตัดกรามเป็นกระบวนการที่ต้องการความรอบคอบและความชำนาญจากศัลยแพทย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และการเตรียมตัวอย่างดีก่อนการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.

ทำไมถึงต้องตัดกราม ?

การตัดกรามหรือการทำศัลยกรรมตัดกรามมีหลายเหตุผลที่ผู้คนเลือกทำ โดยส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับทั้งเหตุผลทางการแพทย์และความประสงค์ด้านความงาม ดังนี้:

1. ความประสงค์ด้านความงามและความมั่นใจ

 • ปรับโครงสร้างใบหน้า: หลายคนต้องการให้ใบหน้าของตนดูเรียวยาวและมีมิติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางวัฒนธรรมหรือสังคมที่มองว่าใบหน้ารูปทรงเฉพาะเป็นความงามที่น่าปรารถนา
 • เพิ่มความมั่นใจ: การมีโครงสร้างกรามที่ไม่สมดุลหรือใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อความมั่นใจ การปรับแต่งรูปร่างสามารถช่วยให้บุคคลนั้นรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตนเอง

2. เหตุผลทางการแพทย์

 • ลดความเจ็บปวด: บางครั้งโครงสร้างกรามที่ไม่ปกติอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการกัดและการเคี้ยว ซึ่งอาจนำไปสู่ความเจ็บปวดหรือปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ
 • ปรับปรุงการทำงาน: การปรับแต่งกรามอาจช่วยให้การกัด การเคี้ยว หรือการพูดดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาการทำงานของกรามหรือข้อต่อกราม

3. เพื่อการฟื้นฟูหลังอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

 • ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่กราม การทำศัลยกรรมอาจจำเป็นเพื่อฟื้นฟูหรือแก้ไขโครงสร้างของกรามให้กลับคืนสู่สภาพปกติหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

การตัดสินใจทำศัลยกรรมตัดกรามจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเสี่ยง และคำแนะนำจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับการผ่าตัด.

ศัลยกรรมตัดกราม เหมาะกับใคร ผู้มีปัญหาแบบไหน ?

ศัลยกรรมตัดกรามเหมาะกับบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรูปทรงของกรามด้วยเหตุผลต่างๆ ทั้งด้านความงามและการแพทย์ ดังนี้:

1. บุคคลที่มีโครงสร้างกรามใหญ่หรือหนาเกินไป

 • ผู้ที่มีกรามขนาดใหญ่หรือหนาจนไม่สมดุลกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเอง

2. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปทรงใบหน้าด้วยเหตุผลทางความงาม

 • บุคคลที่ต้องการให้ใบหน้าดูเรียวเล็กหรือมีรูปทรงที่ดูมีมิติและสมดุลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจหรือตอบสนองต่อมาตรฐานความงามในสังคมหรือวัฒนธรรมของตน

3. บุคคลที่มีปัญหาด้านการทำงานของกรามหรือข้อต่อกราม

 • ผู้ที่ประสบปัญหาการกัดหรือเคี้ยวไม่สะดวก การพูดไม่ชัด หรือมีอาการปวดจากโครงสร้างกรามที่ไม่ปกติ

4. ผู้ที่มีโครงสร้างกรามไม่สมดุล

 • บุคคลที่กรามหนึ่งข้างใหญ่หรือเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างชัดเจน ทำให้ต้องการการปรับปรุงให้มีความสมดุลมากขึ้น

5. ฟื้นฟูหลังจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 • บุคคลที่ต้องการการศัลยกรรมเพื่อฟื้นฟูรูปทรงหรือฟังก์ชันของกรามหลังจากได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

การทำศัลยกรรมตัดกรามควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำและการประเมินจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างรอบคอบ.

ศัลยกรรมตัดกราม แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ?

ศัลยกรรมตัดกรามสามารถแก้ไขหรือช่วยปรับปรุงปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและรูปทรงของกราม ได้แก่:

1. ปรับรูปทรงใบหน้า

 • ช่วยให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลงหรือมีรูปทรงที่ต้องการ เช่น ลดขนาดกรามที่กว้างหรือหนาเกินไป เพื่อให้ได้โครงหน้าที่ดูสมดุลและเป็นมิติมากขึ้น

2. เพิ่มความมั่นใจ

 • ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะกับผู้ที่รู้สึกไม่พอใจหรือไม่มั่นใจในรูปลักษณ์เดิมของกราม

3. ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

 • ช่วยให้การกัดและเคี้ยวดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างกรามที่อาจส่งผลต่อการทำงานปกติของกรามและฟัน

4. ลดอาการปวด

 • ในบางกรณี โครงสร้างกรามที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเครียดและความปวดในบริเวณกราม การผ่าตัดสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

5. สร้างความสมดุลและสัดส่วน

 • ช่วยปรับให้กรามทั้งสองข้างมีขนาดและรูปทรงที่สมดุลกัน โดยเฉพาะในกรณีที่กรามหนึ่งข้างใหญ่หรือเล็กกว่าอีกข้าง

6. ฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด

 • ใช้ศัลยกรรมตัดกรามเพื่อฟื้นฟูหรือแก้ไขโครงสร้างกรามที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดก่อนหน้านี้

การตัดสินใจทำศัลยกรรมตัดกรามควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลจากการปรึกษากับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและลดโอกาสของผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน.

ศัลยกรรมตัดกราม ผู้ชายสามารถทำได้ไหม ?

ผู้ชายสามารถทำศัลยกรรมตัดกรามได้เช่นกัน. ศัลยกรรมนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศหรือเพศสภาพใดๆ แต่มักจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล, ความคาดหวังทางความงาม, หรือความต้องการทางการแพทย์ของผู้ที่ต้องการทำการผ่าตัด.

สำหรับผู้ชายที่ต้องการทำศัลยกรรมตัดกราม, เหตุผลอาจรวมถึง:

 • ปรับปรุงรูปทรงใบหน้า: บางคนอาจต้องการลดขนาดกรามที่กว้างหรือหนาเกินไปเพื่อให้ได้รูปทรงใบหน้าที่เรียวเล็กลงหรือมีความสมดุลมากขึ้น.
 • เพิ่มความมั่นใจ: หากรูปทรงกรามที่มีขนาดใหญ่หรือไม่สมส่วนทำให้ขาดความมั่นใจ, การผ่าตัดอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง.
 • การแก้ไขปัญหาทางการแพทย์: บางกรณีอาจต้องการการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ เช่น การเคี้ยวหรือการกัดที่ไม่สมบูรณ์, หรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อกราม.

ทั้งนี้, ก่อนทำการผ่าตัด, สำคัญที่จะต้องปรึกษากับศัลยแพทย์เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ความเสี่ยง, และการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด. การปรึกษากับศัลยแพทย์จะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด, ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้, และข้อควรพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการทำศัลยกรรมอย่างมีข้อมูลครบถ้วน.

การเตรียมตัวก่อน ศัลยกรรมตัดกราม

การเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมตัดกรามเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การผ่าตัดและกระบวนการฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน นี่คือขั้นตอนต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ:

1. การปรึกษากับศัลยแพทย์

 • สนทนาอย่างละเอียดกับศัลยแพทย์เกี่ยวกับเป้าหมาย ความคาดหวัง และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการผ่าตัด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด ความเสี่ยง และข้อจำกัด
 • ประเมินสุขภาพโดยรวม เพื่อตรวจสอบว่าคุณเหมาะสมกับการผ่าตัดหรือไม่

2. การตรวจสุขภาพ

 • อาจต้องมีการทำการตรวจร่างกาย เลือด หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพ X-ray ของกราม เพื่อประเมินสภาพก่อนการผ่าตัด

3. หยุดยาและอาหารเสริมบางชนิด

 • หยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ตามคำแนะนำของแพทย์
 • หลีกเลี่ยงอาหารเสริมหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด

4. การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ และเพิ่มการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยวิตามินที่สำคัญ เช่น วิตามิน C และวิตามิน K เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด

5. การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ

 • เตรียมความพร้อมทางจิตใจสำหรับการผ่าตัดและกระบวนการฟื้นตัว มั่นใจว่าได้วางแผนเรื่องเวลาพักผ่อนหลังการผ่าตัดอย่างเพียงพอ

6. การวางแผนหลังการผ่าตัด

 • จัดการเรื่องการเดินทางและการพักผ่อนหลังการผ่าตัด อาจต้องมีคนช่วยเหลือในช่วงแรกๆ หลังการผ่าตัด
 • เตรียมอาหารที่เหมาะสมและง่ายต่อการบริโภคหลังการผ่าตัด เช่น อาหารเหลวหรืออาหารที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดได้อย่างดีที่สุดและช่วยให้กระบวนการฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.

การดูแลตัวเองหลังศัลยกรรมตัดกราม

การดูแลตัวเองหลังจากการทำศัลยกรรมตัดกรามเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด:

1. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ

 • หลังการผ่าตัดควรพักผ่อนมากๆ เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูและส่งเสริมกระบวนการรักษาตัวเอง.

2. การบริหารจัดการกับอาการบวมและช้ำ

 • ใช้ความเย็น (เช่น ไอซ์แพ็ค) บริเวณที่ได้รับการผ่าตัด เพื่อช่วยลดอาการบวมและช้ำ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีการใช้.

3. การรักษาความสะอาด

 • รักษาความสะอาดบริเวณที่ผ่าตัด ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ.

4. การรับประทานอาหาร

 • รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและง่ายต่อการเคี้ยวในช่วงแรกๆ หลังการผ่าตัด เพื่อไม่ให้กระทบกับบริเวณที่ได้รับการรักษา.

5. การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือกระทบกับบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด.

6. การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 • ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การกลับมาตรวจตามนัด การรับประทานยา และการทำกายภาพบำบัดหากมีคำแนะนำให้ทำ.

7. การตรวจติดตาม

 • มีนัดกับแพทย์เพื่อตรวจติดตามการฟื้นตัว และเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินผลลัพธ์ของการผ่าตัดและตรวจหาภาวะแทรกซ้อนหากมี.

การติดตามอาการและรายงานใดๆ ที่ผิดปกติหรืออาการเจ็บปวดที่ไม่สามารถควบคุมได้กับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การเฝ้าระวังอาการและเข้ารับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการฟื้นตัวที่ดีที่สุดและปลอดภัย.

ศัลยกรรมตัดกราม พักฟื้นนานไหม

ระยะเวลาการพักฟื้นหลังจากการทำศัลยกรรมตัดกรามอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีการผ่าตัดที่ใช้ สภาพร่างกายของผู้รับการผ่าตัด และการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด โดยทั่วไป นี่คือแนวทางโดยรวมเกี่ยวกับระยะเวลาการพักฟื้น:

ระยะเวลาการพักฟื้น:

 • ช่วงเริ่มต้น (1-2 สัปดาห์แรก): ในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจประสบกับอาการบวม ช้ำ และเจ็บปวดบริเวณที่ผ่าตัด การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการจัดการอาการบวมด้วยความเย็นเป็นสิ่งสำคัญ การบริโภคอาหารอ่อนหรือเหลวและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้บริเวณที่ผ่าตัดได้รับแรงกระแทกควรได้รับความสนใจ
 • ช่วงฟื้นตัวขั้นกลาง (2-4 สัปดาห์): อาการบวมและช้ำเริ่มลดลง ผู้รับการผ่าตัดอาจเริ่มกลับไปทำกิจกรรมปกติได้บ้าง แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักหรือการออกกำลังกายที่เข้มข้น
 • ช่วงฟื้นตัวระยะยาว (1-6 เดือน): ระยะนี้เป็นช่วงที่ร่างกายฟื้นตัวและปรับตัวหลังการผ่าตัด โครงสร้างใบหน้าจะค่อยๆ ปรับเข้าที่และเสถียรมากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายอาจเริ่มปรากฏชัดเจนหลังจากผ่านไปหลายเดือน เนื่องจากอาการบวมต้องใช้เวลาลดลงอย่างสมบูรณ์

สิ่งที่ควรทำหลังการผ่าตัด:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์: การปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจติดตาม: การเข้ารับการตรวจติดตามกับแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการฟื้นตัวและตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ทันท่วงที

การมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการพักฟื้นและการเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้จะช่วยให้คุณสามารถนำทางช่วงเวลาหลังการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น.

ศัลยกรรมตัดกราม ราคาเท่าไหร่ ?

ราคาของศัลยกรรมตัดกรามอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเทศที่ทำการผ่าตัด, ความชำนาญของศัลยแพทย์, ความซับซ้อนของการผ่าตัด, รวมถึงสถานพยาบาลที่ให้บริการ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอาจรวมถึงค่าการผ่าตัด, ค่าใช้จ่ายสำหรับการพักในโรงพยาบาล, ค่ายา, ค่าการดูแลหลังการผ่าตัด และอาจรวมถึงค่าตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัดด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อราคา:

 • ความชำนาญของศัลยแพทย์: ศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์สูงมักจะเรียกเก็บค่าบริการมากกว่า
 • สถานที่ทำการผ่าตัด: ราคาอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ และแม้แต่ในแต่ละเมือง
 • ความซับซ้อนของการผ่าตัด: การผ่าตัดที่ต้องการเทคนิคพิเศษหรือเวลานานอาจมีราคาสูงขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นที่โรงพยาบาล, ค่ายา, และการติดตามผลหลังการผ่าตัด

เนื่องจากความหลากหลายของปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ราคาที่แน่นอนสำหรับศัลยกรรมตัดกรามโดยไม่มีการประเมินที่เฉพาะเจาะจงจากศัลยแพทย์ ราคาอาจแตกต่างกันตั้งแต่หลายพันถึงหลายหมื่นดอลลาร์ ดังนั้น การปรึกษากับศัลยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อรับการประเมินราคาที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจทำการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งจำเป็น.

ศัลยกรรมตัดกราม กับการจัดฟัน ต่างกันอย่างไร ?

ศัลยกรรมตัดกรามและการจัดฟันเป็นขั้นตอนทางทันตกรรมและศัลยกรรมที่มีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งสองมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงรูปลักษณ์และฟังก์ชันของปากและใบหน้า แต่วิธีการและผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกัน:

การจัดฟัน:

 • วัตถุประสงค์: มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขการจัดตำแหน่งของฟันและขากรรไกร เพื่อให้ได้การกัดที่ดีและลดปัญหาเกี่ยวกับฟันและขากรรไกร อาจช่วยในการปรับปรุงรูปลักษณ์ของใบหน้า แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูก
 • กระบวนการ: ใช้เครื่องมือจัดฟัน เช่น บริซิส หรืออุปกรณ์จัดฟันอื่นๆ เพื่อเคลื่อนย้ายฟันอย่างช้าๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • ระยะเวลา: การรักษาอาจใช้เวลาหลายปี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกรณีและการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษา

ศัลยกรรมตัดกราม:

 • วัตถุประสงค์: มุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกราม อาจเป็นการลดขนาดกราม ปรับรูปร่าง หรือแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกรามและขากรรไกร
 • กระบวนการ: เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้การชาส่วนบุคคลหรือการสลบ เพื่อตัด แกะ หรือเปลี่ยนแปลงกระดูกกราม
 • ระยะเวลา: จะมีระยะเวลาการพักฟื้นหลังการผ่าตัด แต่ผลลัพธ์สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับการจัดฟันหลังจากที่บวมลดลงและหายดี

ทั้งการจัดฟันและศัลยกรรมตัดกรามอาจใช้ร่วมกันในบางกรณีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยการจัดฟันอาจจำเป็นก่อนหรือหลังการทำศัลยกรรมเพื่อปรับปรุงการกัดและตำแหน่งของฟันให้เข้ากับโครงสร้างกรามที่ปรับปรุงใหม่ การปรึกษากับทันตแพทย์หรือศัลยแพทย์ขากรรไกรและใบหน้าจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าขั้นตอนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โดยพิจารณาจากเป้าหมายและความต้องการทางการแพทย์ของคุณ.

ศัลยกรรมตัดกราม กินอะไรได้บ้าง ?

หลังจากทำศัลยกรรมตัดกราม การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยในการฟื้นตัวและลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน คุณจะต้องปรับปรุงอาหารการกินในช่วงเวลาแรกๆ หลังการผ่าตัด โดยทั่วไป คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัด มีดังนี้:

ช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด:

 • อาหารเหลวหรือนุ่ม: ให้เริ่มต้นด้วยอาหารเหลวและอาหารนุ่มที่ไม่ต้องเคี้ยว เช่น น้ำซุปเนื้อนุ่ม, น้ำเต้าหู้, สมูทตี้, โยเกิร์ต, หรือไอศกรีม
 • หลีกเลี่ยงอาหารร้อนจัด: อาหารที่ร้อนเกินไปอาจทำให้บริเวณที่ผ่าตัดรู้สึกไม่สบายหรือกระตุ้นให้เกิดการบวมมากขึ้น

ช่วงสองถึงสี่สัปดาห์หลังการผ่าตัด:

 • อาหารนุ่ม: เมื่อคุณรู้สึกสบายขึ้น สามารถเริ่มรับประทานอาหารที่มีความนุ่มมากขึ้น เช่น พุดดิ้ง, ข้าวต้ม, มันฝรั่งบด, หรือพาสต้านุ่ม
 • ค่อยๆ เพิ่มเนื้อสัมผัส: ทยอยเพิ่มอาหารที่มีเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องเคี้ยวหนักหรือกรอบ

หลังจากนั้น:

 • การเปลี่ยนกลับไปยังอาหารปกติ: ค่อยๆ กลับไปรับประทานอาหารปกติตามที่คุณสบายใจ โดยเริ่มจากอาหารที่ไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากนัก และค่อยๆ เพิ่มเนื้อสัมผัสและความแข็งของอาหารตามที่ความสามารถในการเคี้ยวของคุณ

คำแนะนำทั่วไป:

 • รักษาความชุ่มชื้น: ดื่มน้ำเพียงพอเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้บาดเจ็บ: เช่น อาหารที่มีขอบแหลมหรือหยาบ เพื่อไม่ให้ทำให้บริเวณที่ผ่าตัดระคายเคืองหรือบาดเจ็บ

สำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับอาหารที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

ศัลยกรรมตัดกราม ห้ามกินอะไรบ้าง ?

หลังจากการทำศัลยกรรมตัดกราม มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยให้กระบวนการฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน นี่คือรายการอาหารและเครื่องดื่มที่คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงหลังการผ่าตัด:

อาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยง:

 • อาหารแข็งหรือกรอบ: หลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องเคี้ยวหนัก เช่น ขนมกรอบ, ชิปส์, หรือขนมปังกรอบ เพราะสามารถทำให้บริเวณที่ผ่าตัดระคายเคืองหรือทำให้ไหมพันธุ์ขาดได้
 • อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ: หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สะอาดหรืออาจปนเปื้อน เช่น อาหารดิบหรือไม่สุกเต็มที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • อาหารเหนียวหรือติดฟัน: อาหารที่ติดฟันหรือเหนียว เช่น คาราเมลหรือเยลลี่ ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจทำให้ยากต่อการทำความสะอาดและสามารถกดดันบริเวณที่ผ่าตัดได้
 • อาหารร้อนจัด: อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้บริเวณที่ผ่าตัดรู้สึกไม่สบายและอาจทำให้บวมมากขึ้น
 • อาหารที่มีเมล็ดหรือเปลือก: อาหารเช่น เมล็ดทานตะวัน หรือผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจติดค้างที่บริเวณผ่าตัดและทำให้ระคายเคือง
 • อาหารที่มีฤทธิ์ระคายเคือง: เช่น อาหารที่มีเครื่องเทศจัด หรืออาหารที่มีกรดสูง เช่น ผลไม้ซิตรัส ซึ่งอาจทำให้บริเวณที่ผ่าตัดรู้สึกไม่สบาย

คำแนะนำทั่วไป:

 • จิบน้ำบ่อยๆ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในปากและช่วยในการฟื้นตัว
 • หลังจากรับประทานอาหาร ควรทำความสะอาดปากอย่างอ่อนโยนแต่อย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาความสะอาด

การปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์เกี่ยวกับอาหารและการดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวที่รวดเร็วและปลอดภัย คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะที่ได้รับจากแพทย์ของคุณหลังการผ่าตัด.

ศัลยกรรมตัดกราม มีผลข้างเคียง และข้อควรระวังอะไรบ้าง ?

ศัลยกรรมตัดกรามเป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและสามารถมีผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนได้ การทราบถึงผลข้างเคียงเหล่านี้และการเตรียมการสำหรับข้อควรระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น:

 • อาการบวมและช้ำ: หลังการผ่าตัด บริเวณที่ได้รับการผ่าตัดมักจะบวมและมีอาการช้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นตัวแต่จะค่อยๆ ลดลงในหลายสัปดาห์ถัดไป
 • ความเจ็บปวด: ความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติหลังการผ่าตัด แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้ยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง
 • การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ความรู้สึก: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือชาบริเวณที่ได้รับการผ่าตัดซึ่งมักจะเป็นชั่วคราว
 • ปัญหาในการเคี้ยวหรือการกลืน: อาจพบความยากลำบากในการเคี้ยวหรือการกลืนในช่วงแรกๆ หลังการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น:

 • การติดเชื้อ: มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณผ่าตัด ซึ่งสามารถลดโอกาสได้ด้วยการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัด
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแผล: การรักษาแผลที่ล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์สามารถเกิดขึ้นได้และอาจต้องการการดูแลเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงใบหน้า: แม้ว่าจะมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดี แต่บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่ตรงตามที่คาดหวังหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์
 • ความรู้สึกชา: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือมีความรู้สึกชาอย่างถาวรในบางกรณี

ข้อควรระวัง:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัด: ติดตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อเสริมสร้างการฟื้นตัวที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
 • การตรวจติดตาม: การมีนัดตรวจติดตามกับแพทย์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจจับปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ทันท่วงที
 • การรักษาความสะอาด: การรักษาความสะอาดในบริเวณที่ได้รับการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมการรักษาแผลที่ดี

การทำความเข้าใจกับผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากศัลยกรรมตัดกรามช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวและเลือกที่จะทำการผ่าตัดได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนและรอบคอบ.

ข้อดี และ ผลเสียของการศัลยกรรมตัดกราม

การศัลยกรรมตัดกรามเป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำการผ่าตัด นี่คือรายละเอียดของข้อดีและผลเสียของการศัลยกรรมตัดกราม:

ข้อดีของการศัลยกรรมตัดกราม

 • ปรับปรุงรูปทรงใบหน้า: ช่วยให้ใบหน้ามีรูปทรงที่สมดุลและเป็นมิติมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองและปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอก
 • เพิ่มความมั่นใจ: การมีรูปลักษณ์ที่ต้องการสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
 • แก้ไขปัญหาทางการแพทย์: สำหรับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรหรือกราม เช่น การเคี้ยวที่ผิดปกติ การผ่าตัดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
 • ลดความเจ็บปวด: ในบางกรณี สามารถช่วยลดความเจ็บปวดหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกรามที่ไม่เหมาะสม

ผลเสียของการศัลยกรรมตัดกราม

 • ความเสี่ยงจากการผ่าตัด: รวมถึงการติดเชื้อ การสูญเสียเลือด และภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาชาหรือยาสลบ
 • การฟื้นตัวที่ยาวนาน: อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการฟื้นตัวสมบูรณ์ โดยระหว่างนี้ผู้ป่วยอาจพบกับความไม่สะดวก ความเจ็บปวด หรือความรู้สึกไม่สบาย
 • ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง: แม้ว่าศัลยแพทย์จะพยายามให้ผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวัง แต่บางครั้งอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ หรือมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าที่คาดไว้
 • การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือการชา: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือมีความรู้สึกชาบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นถาวร

การตัดสินใจทำศัลยกรรมตัดกรามควรพิจารณาจากข้อมูลที่ครบถ้วน และควรปรึกษากับศัลยแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และความคาดหวังที่เป็นไปได้จากการผ่าตัด นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงสุขภาพโดยรวมและความพร้อมในการรับมือกับกระบวนการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดด้วย.

ศัลยกรรมตัดกรามที่ไหนดี ทำไมต้องเลือก The Art Clinic

การเลือกสถานที่ทำศัลยกรรมตัดกรามเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ความชำนาญของศัลยแพทย์ ความเชี่ยวชาญของคลินิก ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของสถานที่ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้บริการ หากคุณกำลังพิจารณา The Art Clinic หรือสถานที่ใดก็ตามสำหรับการทำศัลยกรรมตัดกราม คุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

 • ความชำนาญของศัลยแพทย์: ตรวจสอบประวัติ ความเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์การผ่าตัดของศัลยแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดให้กับคุณ
 • รีวิวและชื่อเสียง: หาข้อมูลรีวิวจากผู้ที่เคยรับการรักษา ชื่อเสียงของคลินิก และผลลัพธ์การรักษา
 • การรับรองและมาตรฐานคลินิก: คลินิกควรได้รับการรับรองและปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์: คลินิกควรมีเทคโนโลยีทันสมัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำศัลยกรรมตัดกรามอย่างมีคุณภาพ
 • การดูแลหลังการผ่าตัด: ตรวจสอบว่าคลินิกมีบริการดูแลหลังการผ่าตัดที่ดีและมีระบบการติดตามผลอย่างเข้มข้นหรือไม่
 • ความโปร่งใสในการให้ข้อมูล: คลินิกควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และความคาดหวังหลังการผ่าตัดอย่างชัดเจน

หาก The Art Clinic หรือสถานที่อื่นที่คุณกำลังพิจารณาตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้ได้ดี และคุณรู้สึกมั่นใจในคุณภาพและบริการของพวกเขา นั่นอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจในทุกแง่มุมและปรึกษากับศัลยแพทย์ที่คุณไว้วางใจก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ.

ผลข้างเคียงหลัง ศัลยกรรมตัดกรามมีอะไรบ้าง ? 

การทำศัลยกรรมตัดกรามเป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและอาจมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ควรระมัดระวัง แม้ว่าผลข้างเคียงจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่นี่คือผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังจากการทำศัลยกรรมตัดกราม:

 • อาการบวมและช้ำ: เป็นสิ่งที่พบบ่อยที่สุดหลังการผ่าตัด บริเวณที่ผ่าตัดจะบวมและอาจมีการช้ำ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะลดลง
 • ความเจ็บปวด: ความเจ็บปวดเป็นปกติหลังการผ่าตัด และสามารถจัดการได้ด้วยการใช้ยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง
 • การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึก: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกบริเวณที่ผ่าตัด บางคนอาจประสบกับความชาชั่วคราวหรือถาวร
 • ปัญหาในการเคี้ยวหรือการกลืน: อาจพบความยากลำบากในการเคี้ยวหรือการกลืน ซึ่งโดยปกติจะเป็นเพียงชั่วคราว
 • การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงใบหน้า: แม้ว่าจุดประสงค์หลักคือเพื่อปรับปรุงรูปทรงใบหน้า แต่บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 • ความรู้สึกชาบริเวณขากรรไกร: บางครั้งศัลยกรรมอาจทำให้เกิดความรู้สึกชาบริเวณปลายประสาทขากรรไกร ซึ่งอาจชั่วคราวหรือถาวร
 • ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ: เช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกชนิด มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่สามารถลดลงได้ด้วยการดูแลที่เหมาะสม
 • ปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร: ในบางกรณีอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของข้อต่อขากรรไกรหลังการผ่าตัด

การเตรียมตัวสำหรับการฟื้นตัวและการมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นตัวอย่างเต็มที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลข้างเคียงและเพิ่มโอกาสในผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์หลังการผ่าตัด และการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจจับและจัดการกับปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า