Aesthetics (หัตถการ)


หัตถการทางการแพทย์เป็นคำที่หมายถึงทักษะ, เทคนิค, และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการผ่าตัด หัตถการทางการแพทย์ครอบคลุมถึงการวินิจฉัย, การรักษา, การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย, และการป้องกันโรค ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านจากผู้ปฏิบัติงานในสายงานสุขภาพ

หัตถการทางการแพทย์ไม่เพียงแต่รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ หัตถการทางการแพทย์ยังรวมถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนทางจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและการรักษา

การพัฒนาหัตถการทางการแพทย์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องการการศึกษา, การฝึกอบรม, และการทดลองอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและนำเสนอวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่, หัตถการทางการแพทย์ยังรวมถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้เครื่องมือผ่าตัดแบบมีความแม่นยำสูง, การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรค, และการใช้การบำบัดทางพันธุกรรม ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคที่ซับซ้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย.

หัตถการ คือ อะไร 

หัตถการ (Procedure) หมายถึง การรักษาผู้ป่วยหรือผู้รับบริการด้วยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยอาจเป็นการวินิจฉัยโรค การรักษา หรือประคับประคองอาการ แบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • หัตถการทางการแพทย์ เป็นการวินิจฉัย รักษา หรือประคับประคองอาการของผู้ป่วย โดยแพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การเจาะเลือด การฉีดยา การใส่สายสวน การผ่าคลอด เป็นต้น
 • หัตถการความงาม เป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกาย เพื่อให้ดูดีขึ้น โดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การฉีดฟิลเลอร์ การร้อยไหม การเลเซอร์ เป็นต้น

VDO รีวิว Aesthetics ของ The Art Clinic

หัตถการทางการแพทย์ คืออะไร และ มีอะไรบ้าง

หัตถการทางการแพทย์เป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัย การรักษา หรือประคับประคองอาการของโรคหรืออาการต่าง ๆ หัตถการทางการแพทย์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวินิจฉัย การรักษา หรือประคับประคองอาการ ดังนี้

 • หัตถการวินิจฉัย เป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวินิจฉัยโรคหรืออาการต่าง ๆ เช่น
  • การเจาะเลือด (Blood draw) เพื่อตรวจหาระดับของสารต่าง ๆ ในเลือด
  • การถ่ายภาพรังสี (Radiography) เพื่อดูภาพภายในร่างกาย เช่น กระดูก ปอดและหัวใจ
  • การอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) เพื่อดูภาพภายในร่างกายโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
  • การสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI) เพื่อดูภาพภายในร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ
 • หัตถการการรักษา เป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ เช่น
  • การฉีดยา (Injection) เพื่อนำยาเข้าสู่ร่างกายโดยตรง
  • การใส่สายสวน (Catheterization) เพื่อนำสายสวนเข้าไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
  • การผ่าตัด (Surgery) เพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของร่างกาย
 • หัตถการประคับประคองอาการ เป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคหรืออาการต่าง ๆ เช่น
  • การใส่เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เพื่อช่วยหายใจ
  • การใส่ท่อสวนปัสสาวะ (Urinary catheter) เพื่อระบายปัสสาวะออกจากร่างกาย

การเลือกทำหัตถการทางการแพทย์ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของโรคหรืออาการ ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของหัตถการ ค่าใช้จ่าย และความต้องการของผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทำหัตถการทางการแพทย์

หัตถการความงาม มีอะไรบ้าง

หัตถการความงามเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงหรือแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายเพื่อให้ดูดีขึ้น หัตถการความงามมีหลายประเภท 

หัตถการความงามมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกที่ต้องการรักษา โดยจะมีหลักๆ ดังนี้

 • การฉีดฟิลเลอร์ (Filler injection) เป็นการใช้สารเติมเต็ม เช่น กรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic acid) หรือคอลลาเจน (Collagen) ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อเติมเต็มร่องลึก ปรับรูปหน้า หรือสร้างมิติให้กับใบหน้า
 • การร้อยไหม (Thread lift) เป็นการใช้ไหมเส้นเล็ก ๆ ร้อยเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อยกกระชับผิว ลดริ้วรอย หรือปรับรูปหน้า
 • การเลเซอร์ (Laser) เป็นการใช้คลื่นแสงที่มีความเข้มข้นสูงในการกำจัดรอยดำ รอยแดง กระชับรูขุมขน ลดริ้วรอย หรือกำจัดขน
 • การเสริมจมูก (Rhinoplasty) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับรูปทรงจมูกให้สวยงาม
 • การศัลยกรรมหน้าอก (Breast augmentation) เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกหรือปรับรูปทรงหน้าอก

นอกจากนี้ยังมีหัตถการความงามอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การดูดไขมัน (Liposuction) การฉีดโบท็อกซ์ (Botox) การสักคิ้ว (Eyebrow tattooing) การสักปาก (Lip tattooing) เป็นต้น

การเลือกทำหัตถการความงามควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพผิว สภาพร่างกาย งบประมาณ และความต้องการของแต่ละบุคคล ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทำหัตถการความงาม

หัตถการ ลดรอยสิว

หัตถการลดรอยสิวมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยสิว เช่น

 • การฉีดยา เช่น การฉีดยาลดการอักเสบ การฉีดยาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว เป็นต้น
 • การเลเซอร์ เช่น การเลเซอร์ผลัดเซลล์ผิว การเลเซอร์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เป็นต้น

หัตถการหน้าใส

หัตถการหน้าใสมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เช่น

 • การฉีดวิตามิน (Vitamin injection)
 • การเลเซอร์ เช่น การเลเซอร์ผลัดเซลล์ผิว การเลเซอร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น
 • การมาส์กหน้า เช่น การมาส์กหน้าด้วยวิตามิน การมาส์กหน้าด้วยโคลน เป็นต้น

หัตถการกระชับรูขุมขน

หัตถการกระชับรูขุมขนมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เช่น

 • การฉีดยา เช่น การฉีดยาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว การฉีดยาลดการอักเสบ เป็นต้น
 • การเลเซอร์ เช่น การเลเซอร์ผลัดเซลล์ผิว การเลเซอร์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เป็นต้น

หัตถการลดเหนียง

หัตถการลดเหนียงมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพของเหนียง เช่น

 • การฉีดยา เช่น การฉีดยาลดการอักเสบ การฉีดยาสลายไขมัน เป็นต้น
 • การเลเซอร์ เช่น การเลเซอร์สลายไขมัน เป็นต้น

หัตถการ หน้าเรียว

หัตถการหน้าเรียวมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพของใบหน้าของแต่ละบุคคล เช่น

 • การฉีดฟิลเลอร์ (Filler injection)
 • การร้อยไหม (Thread lift)
 • การศัลยกรรมดึงหน้า (Face lift)

หัตถการ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

หัตถการมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของหัตถการ ดังนี้

ข้อดี

 • สามารถช่วยรักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถช่วยปรับปรุงหรือแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีขึ้น

ข้อเสีย

 • อาจเกิดผลข้างเคียง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า