The Art Clinic

ลดขนาดปานนม ไม่ใช่ปัญหา! ปลอดภัย ไร้กังวล สวย มั่นใจ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ลดขนาดปานนม ไม่ใช่ปัญหา! ปลอดภัย ไร้กังวล สวย มั่นใจ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ลักษณะของปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ หมายถึง ปานนมที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดปกติ ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขนาดใหญ่จนปิดเต้านมทั้งหมด ลักษณะของปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ มีดังนี้

ขนาด:

 • ใหญ่กว่า 4 ซม. ในเด็กแรกเกิด
 • ใหญ่กว่า 10 ซม. ในผู้ใหญ่
 • ใหญ่กว่าเต้านมข้างเคียง
 • มีขนาดใหญ่จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใส่เสื้อผ้า การนอนหลับ หรือการออกกำลังกาย

รูปร่าง:

 • อาจเป็นรูปร่างกลม รี หรือไม่สมมาตร
 • ขอบเขตอาจชัดเจนหรือไม่ชัดเจน
 • อาจมีพื้นผิวเรียบ หรือขรุขระ

สี:

 • อาจมีสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้ม แดง หรือม่วง
 • สีอาจเข้มขึ้นตามอายุ
 • อาจมีเส้นเลือดดำปรากฏบนผิวปาน

ลักษณะอื่นๆ:

 • อาจมีขนขึ้นบนผิวปาน
 • อาจรู้สึกเจ็บหรือคัน
 • อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ หรือการเกิดมะเร็ง

ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ปานสีกาแฟใส่นม (Café au lait) มักมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบเขตชัดเจน มักพบในเด็กแรกเกิด และอาจมีจำนวนมากกว่า 1 ปาน
 • ปานแดงชนิด Port-wine stains มักมีสีแดง ขอบเขตไม่ชัดเจน มักพบตั้งแต่แรกเกิด และจะขยายขนาดโตตามตัว

ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ อาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ที่มี ดังนี้

 • สุขภาพกาย: ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใส่เสื้อผ้า การนอนหลับ หรือการออกกำลังกาย
 • สุขภาพจิต: ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ อาจทำให้ผู้ที่มีรู้สึกอับอาย รู้สึกด้อยค่า หรือถูกกลั่นแกล้ง

หากมีปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

จุดเด่นของการศัลยกรรมลดขนาดปานนม ที่ ดิอาทคลินิก

ลดขนาดหัวนม / ปานนม

หัวนมที่ใหญ่จนเกินไป ไม่สมดุลกับหัวนมของเรา ปัญหาจุดลับที่ผู้หญิงไม่อยากจะพูดถึง ซึ่งปัญหาหัวนมใหญ่ จะเกิดหลังจากการคลอดบุตรและให้นมบุตร ในระหว่างการตั้งครรภ์ หัวนมและปานนมจะมีการขยายขนาดมากขึ้น ทำให้หัวนมเกิดการเปลี่ยนรูปทรง หรือบางท่านอาจจะเกิดจากพันธุกรรมและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ผู้หญิงหลายคนจึงหันมาดูแลตัวเองด้วยการทำศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

สาเหตุที่ต้องทำศัลยกรรมลดขนาด

 • หัวนมยาวเกินไป
 • หัวนมมีขนาดใหญ่
 • รูปร่างไม่สมส่วน

ศัลยกรรมลดขนาดปานนม คืออะไร?

ศัลยกรรมลดขนาดปานนม (Areola Reduction) หมายถึง การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของลานนม (Areola) ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ การให้นมบุตร หรือความอ้วนแล้วน้ำหนักลดลง ส่งผลต่อความมั่นใจ บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน 

การศัลยกรรมลดขนาดปานนมเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อลดขนาดหรือลดปานนมของผู้หญิงที่มีปานนมใหญ่เกินไป โดยการตัดเอาส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อที่ปานนมออกไป เพื่อทำให้ปานนมเป็นขนาดที่เหมาะสมกับโครงตัวและสมรรถภาพของผู้ป่วย เป็นทางเลือกที่พิจารณาเมื่อปานนมใหญ่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรม

 1. แพทย์จะวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของปานนม
 2. วาดแนวเส้นบนปานนมเพื่อกำหนดขนาดที่ต้องการ
 3. ฉีดยาชาเฉพาะที่
 4. ผ่าตัดตัดเนื้อปานนมส่วนเกินออก
 5. เย็บแผลด้วยไหมละลาย

เทคนิคที่นิยมใช้ในการผ่าตัด

 • การกรีดกึ่งกลาง: ตัดเนื้อปานนมส่วนเกินออก เย็บแผลเป็นแนวตั้ง
 • การกรีดรูปตัว L: ตัดเนื้อปานนมส่วนเกินออก พับเนื้อเยื่อลงมาเย็บแผล
 • การผ่าตัดแบบไร้แผล: ใช้เทคนิคส่องกล้อง ผ่านแผลเล็กใต้รักแร้

ระยะเวลาการพักฟื้น

 • พักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 คืน
 • พักฟื้นเต็มที่ 2-4 สัปดาห์
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมหนัก 4-6 สัปดาห์

ผลลัพธ์

 • ปานนมมีขนาดเล็กลง
 • รูปร่างปานนมสมมาตร
 • เพิ่มความมั่นใจ
 • บุคลิกภาพดีขึ้น

สาเหตุของปัญหาปานนมมีใหญ่ผิดปกติ

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของปัญหาปานนมมีใหญ่ผิดปกติ แต่เชื่อกันว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้

1. ความผิดปกติทางพันธุกรรม:

 • พบได้บ่อยในเด็กที่มีประวัติครอบครัวที่มีปานนมใหญ่
 • เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิด

2. ฮอร์โมน:

 • ฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถกระตุ้นให้ปานนมมีขนาดใหญ่ขึ้น
 • มักพบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

3. การบาดเจ็บ:

 • การบาดเจ็บที่เต้านมอาจกระตุ้นให้ปานนมมีขนาดใหญ่ขึ้น
 • มักพบในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักตัวน้อย

4. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ:

 • พบได้น้อย
 • มักเกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น โรค Sturge-Weber syndrome

ปัจจัยอื่นๆ:

 • ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อขนาดของปานนม เช่น แสงแดด สารเคมี และยาบางชนิด

ปานนมที่ใหญ่ผิดปกติ มักไม่มีอันตราย แต่หากมีขนาดใหญ่ หรือส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา

การรักษาปานนมมีใหญ่ผิดปกติ มีหลายวิธี เช่น

 • การเลเซอร์
 • การผ่าตัด
 • การใช้ยา

วิธีการรักษาที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับขนาดของปานนม ลักษณะของปานนม และสุขภาพของผู้ที่มี

ผลกระทบของปานนมใหญ่ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ปานนมใหญ่ (Macromastia) หมายถึง ปานนมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  appearance   และ   ส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและสุขภาพจิต

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย

 • อาการทางผิวหนัง: เกิดรอยแผล ระคายเคือง ติดเชื้อ
 • การให้นมบุตร: ปานนมใหญ่ ส่งผลต่อการให้นมบุตร
 • ปัญหาทางระบบหายใจ: กดทับปอด หายใจลำบาก
 • ความอึดอัด: รู้สึกอึดอัด ร้อน
 • การเลือกเสื้อผ้า: เลือกเสื้อผ้าได้ยาก

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

 • ความมั่นใจต่ำ: รู้สึกอับอาย ไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผย
 • ภาวะซึมเศร้า: รู้สึกเศร้า ไม่อยากทำอะไร
 • วิตกกังวล: กังวลเกี่ยวกับรูปร่าง กลัวว่าคนอื่นจะมอง
 • ถูกกลั่นแกล้ง: ถูกเพื่อนล้อเลียน
 • ความสัมพันธ์: มีปัญหากับความสัมพันธ์
 • คุณภาพชีวิต: คุณภาพชีวิตต่ำ

รีวิวศัลยกรรมลดปานนม ของ ดิอาทคลินิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า