The Art Clinic

ศัลยกรรมตาเนรมิตดวงตาให้สวยหวาน : เปลี่ยนลุคให้ดูอ่อนหวาน น่าทะนุถนอม

ศัลยกรรมตา (Ophthalmic surgery) คือการทำหัตถการหรือผ่าตัดที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของตา เพื่อรักษาหรือปรับแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ซึ่งการศึกษาและปฏิบัติงานในสาขานี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังสูง เนื่องจากตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและบริเวณที่แสดงออกได้ง่าย การทำศัลยกรรมตาสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ เช่น สายตาสั้น (กระดูกตาสั้น) หรือสายตายาว (กระดูกตายาว) การต่อต้านการเสื่อมสภาพของตาเนื่องจากวัย การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือมีแสงสว่างมากเกินไป และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วศัลยกรรมตาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการทำเลเซอร์สายตาเพื่อแก้สายตาสั้นหรือสายตายาว (LASIK) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและมีผลลัพธ์ที่ดีในการปรับแก้สายตาให้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องใช้แว่นตาหรือเลนส์ตาอื่นๆ อีกต่อไป

ศัลยกรรมตา คืออะไร

ศัลยกรรมตา หมายถึง การผ่าตัดหรือกระบวนการทางการแพทย์ที่ทำกับดวงตาหรือบริเวณใกล้เคียง มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การปรับปรุงการมองเห็น, การแก้ไขปัญหาทางการมองเห็น, หรือเพื่อเหตุผลทางความงาม ตัวอย่างของศัลยกรรมตา ได้แก่:

 1. การผ่าตัดต้อกระจก: การลบเลนส์ตาที่มีต้อกระจกออกและแทนที่ด้วยเลนส์เทียม.
 2. การผ่าตัดแก้ไขสายตา: อาทิ LASIK หรือ PRK เพื่อแก้ไขสายตาสั้น, ยาว, หรืออาการที่ตาบอดสี.
 3. ศัลยกรรมเลเซอร์ตา: ใช้เลเซอร์ในการรักษาหลายๆ อาการ เช่น กลาก, ต้อหิน.
 4. ศัลยกรรมพลาสติกบริเวณตา: รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนรูปทรงของเปลือกตาหรือลดริ้วรอยรอบดวงตา เช่น การทำตาสองชั้น.

การตัดสินใจทำศัลยกรรมตาควรปรึกษากับแพทย์เพื่อทำความเข้าใจถึงประโยชน์, ความเสี่ยง, และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดโอกาสของผลข้างเคียง.

ศัลยกรรมตาเพื่อความงามหรือ “cosmetic eye surgery” 

มักจะเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการปรับแต่งลักษณะทางเส้นหน้าที่เกี่ยวกับตาเพื่อเสริมความสวยงามหรือลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอกของตา มากที่สุดอาจเป็นการทำศัลยกรรมตาเพื่อปรับรูปร่างหรือขนาดของตาหรือรอยสักบนหน้าตา เช่น การยื่นตา (eyelid surgery) เพื่อลดรอยร่วมของกระพริบตาที่ยื่นออกมา (eyelid ptosis) หรือลดการเกิดถุงใต้ตา (under-eye bags) ศัลยกรรมตาเพื่อความงามมักเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างประเมินราคาสูงและต้องใช้ช่างศัลยกรรมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในสาขานี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับส่วนที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นดวงตาและรอยร่วม การทำศัลยกรรมตาเพื่อความงามมักจะเป็นการรักษาที่ไม่จำเป็นเมื่อไม่มีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตัดสินใจในการทำศัลยกรรมตาเพื่อเสริมความสวยงามนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาวด้วย

ศัลยกรรมตาหวาน 

เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหยุดหรือการตกของชั้นกล้ามเนื้อที่ทำให้ตามีการหยุดหรือตกไปด้านล่างมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ดูดีไม่สม่ำเสมอหรือมีปัญหาในการมองเห็น เป็นต้น

ปัญหา Ptosis สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์และการคลอดที่ก่อให้เกิดการยืดและอ่อนตัวของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าตา หรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบประสาท

การศัลยกรรมตาหวานมักจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำโดยช่างศัลยกรรมที่มีความชำนาญในการทำศัลยกรรมตา วิธีการแก้ไข Ptosis อาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุและความรุนแรงของปัญหา แต่มักจะใช้การปรับปรุงหรือเสริมกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่ทำให้ตาเคลื่อนไหวและยืดออกมา เพื่อให้สามารถยืดและยืดหดได้อย่างปกติ หรืออาจจะต้องทำการตัดเพื่อปรับแต่งหรือยกตาให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

หลังจากการทำศัลยกรรมตาหวาน ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวเพื่อให้แผลหายและผลลัพธ์การรักษาเติบโตอย่างเหมาะสม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถกลับมาสามารถมองเห็นและเคลื่อนตาได้ตามปกติได้โดยเร็วและปลอดภัยที่สุด

ศัลยกรรมตาตก 

เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขภาวะที่ตามีการตกหรือหยุดหรืออ่อนแอเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของตาอ่อนแอลงลง โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่ควบคุมการยกตาขึ้น ซึ่งอาจทำให้ดูดีไม่สม่ำเสมอ รวมถึงอาจมีปัญหาในการมองเห็นและช่วงเวลานานที่ตาอ่อนแอหรือตกไปด้านล่างมากเกินไปทำให้มองเห็นช่องสายตาล่างอาจถูกบดบังไปบางส่วน ทำให้มองเห็นเล็กน้อยลง การศัลยกรรมตาตกมักจะเป็นกระบวนการที่จำเป็นเมื่อภาวะตาตกมีอาการรุนแรงและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

วิธีการศัลยกรรมตาตกจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุและระดับความรุนแรงของภาวะที่มี โดยมักจะเน้นไปที่การปรับแต่งหรือเสริมกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่อ่อนแอ เพื่อให้ตาสามารถยกขึ้นได้อย่างถูกต้อง และยืดหดได้อย่างปกติ การศัลยกรรมตาตกนั้นมักจะมีความซับซ้อนและต้องดำเนินการโดยแพทย์ผ่าตัดที่เชี่ยวชาญในสาขานี้เท่านั้น หลังจากการศัลยกรรมตาตก ผู้ป่วยจะต้องมีระยะเวลาฟื้นตัวในการหายของแผลและการฟื้นคืนสมรรถภาพที่ตาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลลัพธ์การรักษาเป็นไปตามที่คาดหวังได้โดยทั่วถึงและปลอดภัยที่สุด

ศัลยกรรมตาชั้นเดียว สามารถทำได้ไหม

การศัลยกรรมตาชั้นเดียวหรือ “Single eyelid surgery” เป็นกระบวนการทางศัลยศาสตร์ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างหนังตาชั้นเดียว (double eyelid) บนผิวหนังตาที่ไม่มีหรือมีชั้นเดียวเดิม กระบวนการนี้มักทำเพื่อเพิ่มความสวยงามของตา ทำให้ตาดูใหญ่ขึ้น และมีรูปร่างสมส่วนมากขึ้น โดยมีเครื่องมือและวิธีการหลาย

แบบที่ใช้ในการทำศัลยกรรมชั้นเดียว เช่น:

 1. การทำผ่าตัดเบา: ใช้เทคนิคที่เบาบางและไม่ต้องใช้การผ่าตัดของเนื้อเยื่อมากนัก เช่น การใช้เทคนิค “suture” หรือ “non-incisional” โดยการใช้เส้นไหมเล็กๆ ประกบระหว่างผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้เพื่อสร้างร่องแตกแต่งตาขึ้น
 2. การทำผ่าตัดเบาส่วนใหญ่ (Partial incision): ใช้เครื่องมือเล็กๆ และทำการสร้างรอยบาดผ่าตัดเบาบางในบางพื้นที่เพื่อช่วยในการสร้างหนังตาชั้นเดียว
 3. การทำผ่าตัดที่เบาบาง (Full incision): ใช้เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเพื่อสร้างรอยบาดใหญ่ๆ ที่ด้านบนของตาเพื่อสร้างหนังตาชั้นเดียว และบางครั้งอาจมีการปรับแต่งเพิ่มเติมของรูปร่างหน้าตาด้วย

การทำศัลยกรรมตาชั้นเดียวมักเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย และมีผลลัพธ์ที่ดีเมื่อทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมตาชั้นเดียวควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความคาดหวัง ผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยมีประวัติการผ่าตัดหรือสภาพร่างกายที่มีปัญหาเฉพาะอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจในการทำศัลยกรรม

ศัลยกรรมตามีกี่แบบนั้น ขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภท

ประเภทของศัลยกรรมตา:

 • ศัลยกรรมตาสองชั้น: เป็นการสร้างชั้นตาให้ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่มีตาชั้นเดียว ตาตี่ หรือ หนังตาหย่อนคล้อย
 • ศัลยกรรมแก้ตาตก: เป็นการแก้ไขปัญหาหนังตาตก ทำให้ดวงตาดูเปิดกว้างขึ้น
 • ศัลยกรรมเปิดหัวตา: เป็นการขยายขนาดหัวตา ทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้น
 • ศัลยกรรมหางตา: เป็นการปรับแต่งหางตาให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เช่น ยกหางตา ปรับหางตาตก
 • ศัลยกรรมถุงใต้ตา: เป็นการกำจัดถุงใต้ตา ทำให้ดวงตาดูสดใส อ่อนเยาว์
 • ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา: เช่น หนังตาหย่อนคล้อย หนังตาตก ตาเหล่

1. แบ่งตามวิธีการผ่าตัด:

 • แบบกรีด: เป็นวิธีดั้งเดิม แพทย์จะกรีดแผลที่เปลือกตา เพื่อสร้างชั้นตา หรือ แก้ไขปัญหาอื่นๆ
 • แบบเย็บ: แพทย์จะเย็บจุดเล็กๆ ที่เปลือกตา โดยไม่ต้องกรีดแผล เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาบาง
 • แบบเลเซอร์: แพทย์จะใช้เลเซอร์ในการผ่าตัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาบาง ต้องการแผลผ่าตัดที่เล็ก

2. แบ่งตามจุดประสงค์:

 • ศัลยกรรมตาสองชั้น:
  • แบบกรีดสั้น: เหมาะสำหรับคนที่มีไขมัน และหนังตาไม่มากนัก แผลเล็ก หายง่าย
  • แบบกรีดยาว: เหมาะกับคนที่มีไขมัน และหนังตาเยอะ เอาไขมันออกได้เยอะ ลดการเกิดหนังตาตกในอนาคตได้ดี
  • แบบเย็บ 3 จุด: เหมาะสำหรับคนมีหนังตาบาง
  • แบบเลเซอร์: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาบาง ต้องการแผลผ่าตัดที่เล็ก
 • ศัลยกรรมแก้ตาตก:
  • แบบกรีด: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาหย่อนคล้อยมาก
  • แบบเย็บ: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาหย่อนคล้อยไม่มาก
 • ศัลยกรรมเปิดหัวตา: เหมาะสำหรับคนที่มีหัวตาแคบ ต้องการให้ดวงตาดูกลมโตขึ้น
 • ศัลยกรรมหางตา:
  • ยกหางตา: เหมาะสำหรับคนที่มีหางตาตก
  • ปรับรูปทรงหางตา: เหมาะสำหรับคนที่มีหางตาไม่สมมาตร หรือ ต้องการหางตาที่เฉี่ยวขึ้น
 • ศัลยกรรมถุงใต้ตา:
  • แบบกรีด: เหมาะสำหรับคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่
  • แบบเลเซอร์: เหมาะสำหรับคนที่มีถุงใต้ตาเล็ก

3. แบ่งตามเทคนิคเฉพาะทาง:

 • เทคนิค Deep Plane: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาหนา ไขมันเยอะ ต้องการชั้นตาที่ชัดเจน
 • เทคนิค Sutured Technique: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาบาง ต้องการแผลผ่าตัดที่เล็ก
 • เทคนิค Plasma Barbies Eyes: เหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาบาง ต้องการชั้นตาที่ดูเป็นธรรมชาติ

ทั้งนี้ การเลือกวิธีศัลยกรรมตาที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพหนังตา ปัญหาที่ต้องการแก้ไข และ ความต้องการของแต่ละบุคคล

ข้อดีของศัลยกรรมตา:

1. เสริมความมั่นใจ: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญบนใบหน้า การมีดวงตาที่สวยงาม จะช่วยเสริมให้ใบหน้าดูโดดเด่น และช่วยให้บุคคลนั้นรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

2. แก้ไขปัญหาทางสายตา: ศัลยกรรมตาบางประเภท สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสายตาได้ เช่น การศัลยกรรมแก้ตาตก ช่วยให้ดวงตาดูเปิดกว้างขึ้น หรือ การศัลยกรรมแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

3. ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของดวงตาให้ดูสวยงาม: ศัลยกรรมตาสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของดวงตาให้ดูสวยงามได้หลากหลาย เช่น

 • ศัลยกรรมตาสองชั้น: เหมาะสำหรับผู้ที่มีตาชั้นเดียว ตาตี่ หรือ หนังตาหย่อนคล้อย
 • ศัลยกรรมเปิดหัวตา: เหมาะสำหรับผู้ที่มีหัวตาแคบ ทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้น
 • ศัลยกรรมหางตา: เหมาะสำหรับผู้ที่มีหางตาตก หรือ ต้องการปรับรูปทรงหางตาให้ดูเฉี่ยวขึ้น
 • ศัลยกรรมถุงใต้ตา: เหมาะสำหรับผู้ที่มีถุงใต้ตา ทำให้ดวงตาดูสดใส อ่อนเยาว์

4. ช่วยให้ดวงตาดูสดใส อ่อนเยาว์: ศัลยกรรมตาบางประเภท เช่น การศัลยกรรมถุงใต้ตา และ การศัลยกรรมแก้ไขหนังตาหย่อนคล้อย ช่วยให้ดวงตาดูสดใส อ่อนเยาว์

5. แก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา: ศัลยกรรมตาสามารถแก้ไขความผิดปกติของเปลือกตาได้ เช่น หนังตาหย่อนคล้อย หนังตาตก ตาเหล่

อย่างไรก็ตาม ศัลยกรรมตาก็มีความเสี่ยงและผลข้างเคียง เช่น บวม ช้ำ ติดเชื้อ ผลลัพธ์อาจไม่ถาวร

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมตา ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

ข้อควรปฏิบัติหลังศัลยกรรมตา 

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยและมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยทั่วไปแล้วคำแนะนำดังนี้:

 1. การดูแลแผล: ควรรักษาแผลที่เกิดจากการผ่าตัดตาด้วยความสะอาดโดยใช้สารล้างแผลที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ และปกคลุมด้วยผ้าอนามัยหรือผ้าที่ไม่ต้องสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 2. การใช้ยา: คุณอาจได้รับการสั่งยาที่จำเป็นจากแพทย์ เช่น ยาแก้ปวดหรือยาต้านการติดเชื้อ ควรทำตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างเคร่งครัด
 3. การป้องกันการเป็นสาเหตุที่ทำให้แผลเสีย: เช่น หลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลง หรือการปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้แผลเสีย หรือต้องการความระวังเพิ่มเติมในการรักษาแผล
 4. การกินอาหาร: ในบางกรณีอาจมีคำแนะนำเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารหลังศัลยกรรมตา เช่น การหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่อาจทำให้อาการอักเสบหรือบวมมากขึ้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
 5. การรักษาความเป็นสุข: ควรมีการพักผ่อนเพียงพอ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

หลัง ศัลยกรรมตา ห้ามกินอะไรบ้าง

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังศัลยกรรมตา:

1. อาหารรสจัด: อาหารที่มีรสเค็ม เผ็ด เปรี้ยวจัด

 • โซเดียม: อาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง ของเค็ม จะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำ ส่งผลให้เกิดอาการบวม
 • พริก: อาหารเผ็ดร้อน จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำให้แผลบวม แดง และอาจเกิดอาการคัน
 • กรด: อาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด จะกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการแสบร้อนที่แผล

2. อาหารแสลง: อาหารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ คัน ระคายเคือง เช่น

 • เนื้อสัตว์บางชนิด: เนื้อวัว เนื้อควาย
 • อาหารทะเล: กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก
 • ไข่: ไข่ไก่ ไข่เป็ด
 • ผักบางชนิด: ผักชี ผักบุ้ง
 • ผลไม้บางชนิด: มะม่วง สตรอว์เบอร์รี่

3. อาหารที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด: อาหารที่อาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า ส่งผลให้เลือดออก不止 เช่น

 • ยาแอสไพริน: ยาต้านการอักเสบ ยาแก้ปวด
 • สมุนไพรบางชนิด: กระเทียม ขิง แปะก๊วย

4. อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์: แอลกอฮอล์จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ส่งผลให้เกิดอาการบวม แดง และอาจทำให้แผลหายช้า

5. อาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน: คาเฟอีนจะกระตุ้นระบบประสาท ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ส่งผลต่อการพักฟื้น

6. อาหารและเครื่องดื่มร้อน: อาหารและเครื่องดื่มร้อน จะทำให้เกิดอาการบวม แดง และอาจทำให้แผลอักเสบ

7. อาหารและเครื่องดื่มเย็นจัด: อาหารและเครื่องดื่มเย็นจัด จะทำให้เกิดอาการปวด บวม แดง และอาจทำให้แผลหายช้า

8. อาหารดิบ: อาหารดิบ อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน ส่งผลต่อแผลผ่าตัด

9. อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ: อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน ส่งผลต่อแผลผ่าตัด

10. อาหารที่มีไขมันสูง: อาหารที่มีไขมันสูง จะทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินอีได้น้อยลง ส่งผลต่อการสมานแผล

ทั้งนี้ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังศัลยกรรมตา อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า