เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

โครงสร้างจมูกมนุษย์: ความลับของการหายใจและความงาม

จมูกไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของความงามบนใบหน้าเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการหายใจและระบบการรับรู้กลิ่น โครงสร้างจมูกมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ในบทความนี้ เราจะสำรวจโครงสร้างภายในและภายนอกของจมูก ซึ่งเป็นหนึ่งในอวัยวะที่น่าสนใจที่สุดของมนุษย์

โครงสร้างภายนอกของจมูก

โครงสร้างภายนอกของจมูกประกอบด้วยผิวหนัง กระดูกจมูก และกระดูกอ่อนจมูก กระดูกจมูกเป็นกระดูกขนาดเล็กที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของหน้าผาก ต่อด้วยกระดูกอ่อนจมูกที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้จมูกมีรูปทรงและสามารถปรับเปลี่ยนได้ในบางกรณี เช่น การผ่าตัดเสริมจมูก

นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหายใจและเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดรูปลักษณ์ของใบหน้า โครงสร้างนี้ประกอบด้วยส่วนที่มีทั้งกระดูกและกระดูกอ่อน ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้จมูกมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระดูกจมูก (Nasal Bones)

กระดูกจมูกตั้งอยู่ที่ส่วนบนของจมูก ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับกระดูกหน้าผาก กระดูกส่วนนี้มีขนาดเล็กและเป็นกระดูกที่มีรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยม เป็นส่วนที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้างของสันจมูก

กระดูกอ่อนจมูก (Cartilaginous Structures)

ต่อจากกระดูกจมูกลงไปคือโครงสร้างของกระดูกอ่อน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนรูปได้ โครงสร้างกระดูกอ่อนนี้ประกอบด้วย:

 • กระดูกอ่อนสันจมูกกลาง (Septal Cartilage): สร้างกำแพงแบ่งระหว่างสองห้องจมูก ช่วยในการรักษาโครงสร้างของจมูกและเป็นส่วนสำคัญในการหายใจ
 • กระดูกอ่อนข้างจมูก (Lateral Cartilages): ตั้งอยู่ทั้งสองข้างของสันจมูก ช่วยให้สันจมูกมีความยืดหยุ่นและรูปทรง
 • กระดูกอ่อนปลายจมูก (Alar Cartilages): ส่วนนี้อยู่ที่ปลายจมูก กำหนดรูปทรงของปลายจมูกและรูจมูก

ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

 • ผิวหนัง: ปกคลุมโครงสร้างของจมูก ซึ่งความหนาของผิวหนังแตกต่างกันไปตามบริเวณต่างๆ ของจมูก ทำให้จมูกมีลักษณะเฉพาะ
 • เนื้อเยื่ออ่อน: รวมถึงเนื้อเยื่อที่เชื่อมโยงระหว่างกระดูกและกระดูกอ่อน เสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างจมูก

โครงสร้างภายนอกของจมูกมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในแง่ของฟังก์ชันการหายใจและการรับรู้กลิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในเรื่องของความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ การเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถวางแผนและดำเนินการศัลยกรรมจมูกได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขโครงสร้างจมูกเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการหายใจ

โครงสร้างภายในของจมูก

ภายในจมูกประกอบด้วยห้องจมูกที่แบ่งออกเป็นสองด้านโดยกำแพงจมูก แต่ละด้านมีเยื่อบุผิวหนังที่อุดมไปด้วยเส้นเลือดฝอย ช่วยในการกรอง ทำความร้อน และทำความชื้นให้กับอากาศที่เราหายใจเข้าไป นอกจากนี้ ภายในจมูกยังมี “เยื่อบุจมูก” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการรับรู้กลิ่นและช่วยในระบบภูมิคุ้มกันโรค

นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนและมีบทบาทสำคัญในหลายๆ ด้านของการทำงานของร่างกาย รวมทั้งการหายใจ การกรองอากาศ การทำความร้อนและการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศที่เราหายใจเข้าไป และการรับรู้กลิ่น ภายในโครงสร้างของจมูกประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างประสานสัมพันธ์:

กำแพงจมูก (Nasal Septum)

กำแพงจมูกเป็นโครงสร้างที่แบ่งห้องจมูกออกเป็นสองด้าน ประกอบด้วยกระดูกและกระดูกอ่อน ส่วนบนเป็นกระดูก (vomer bone และ ethmoid bone) และส่วนล่างเป็นกระดูกอ่อน (septal cartilage) ซึ่งช่วยให้จมูกมีโครงสร้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่น

เยื่อบุจมูก (Nasal Mucosa)

เยื่อบุจมูกคลุมบริเวณภายในของจมูก มีหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมออกจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป ช่วยทำความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ และมีเซลล์รับกลิ่นที่ส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อรับรู้กลิ่นต่างๆ

กระดูกอ่อนกระจก (Turbinates)

กระดูกอ่อนกระจกเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากผนังด้านข้างของห้องจมูก เป็นทั้งกระดูกและเนื้อเยื่อที่มีหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการทำความร้อน การเพิ่มความชื้น และการกรองอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยในการลดการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นได้มากขึ้น

ช่องจมูก (Nasal Cavities)

ช่องจมูกเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจเข้าและออก แบ่งออกเป็นสองด้านโดยกำแพงจมูก ช่วยในการกรอง ทำความร้อน และเพิ่มความชื้นให้กับอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจล่าง

ระบบรับรู้กลิ่น (Olfactory System)

เยื่อบุจมูกในส่วนบนสุดของห้องจมูกมีเซลล์รับกลิ่นที่รับสัญญาณจากโมเลกุลกลิ่นในอากาศและส่งสัญญาณไปยังสมอง ช่วยให้เราสามารถรับรู้และแยกแยะกลิ่นได้

อุ้งเชิงกรานจมูก (Sinuses)

อุ้งเชิงกรานจมูกเป็นช่องว่างที่เต็มไปด้วยอากาศซึ่งเชื่อมต่อกับช่องจมูก มีหน้าที่ในการผลิตเมือกช่วยในการกรองและทำความชื้นให้กับอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยให้เสียงของเรามีความดังและลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างภายในของจมูกมีความสำคัญต่อการทำงานที่สมบูรณ์ของระบบทางเดินหายใจและระบบการรับรู้กลิ่น ความเข้าใจในโครงสร้างเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยและการรักษาสภาวะทางการแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจมูกและช่องจมูก

ระบบการหายใจและการรับรู้กลิ่น

อากาศที่เราหายใจเข้าไปจะผ่านเข้ามาในจมูกและถูกกรองด้วยขนจมูกและเยื่อบุจมูกที่ชุ่มด้วยเลือด ซึ่งช่วยจับฝุ่นและเชื้อโรคก่อนที่อากาศนั้นจะเดินทางผ่านหลอดลมเข้าสู่ปอด นอกจากนี้ เซลล์รับกลิ่นที่อยู่ในเยื่อบุจมูกมีบทบาทสำคัญในการรับรู้กลิ่น โดยส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อการรับรู้และวิเคราะห์กลิ่นต่างๆ

ระบบการหายใจและการรับรู้กลิ่นเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ร่วมกันในการดำรงชีวิตประจำวัน จมูกไม่เพียงแต่เป็นประตูหลักสำหรับการหายใจเข้าออกของอากาศ แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรับรู้กลิ่นที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความจำ และอารมณ์ของเรา

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจของมนุษย์เริ่มต้นที่จมูกและปาก ที่ซึ่งอากาศถูกดึงเข้าไปและผ่านเข้าสู่ลำคอ (pharynx) และหลอดลม (trachea) ก่อนที่จะเข้าสู่ปอด ในปอด อากาศจะเข้าสู่ alveoli ซึ่งเป็นฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ ออกซิเจนจากอากาศจะเคลื่อนผ่านเยื่อบุลำเลือดเข้าสู่กระแสเลือด ขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนออกจากเลือดเข้าสู่อากาศที่เราจะหายใจออก

จมูกมีหน้าที่สำคัญในระบบการหายใจ โดยการกรองสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นและเชื้อโรคออกจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เพิ่มความชื้นและทำความร้อนอากาศให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับร่างกาย

ระบบการรับรู้กลิ่น

การรับรู้กลิ่นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่เริ่มต้นเมื่อโมเลกุลกลิ่นจับกับเซลล์รับกลิ่นในอีพิทีเลียมกลิ่น (olfactory epithelium) ที่อยู่ในส่วนบนของช่องจมูก สัญญาณจากเซลล์เหล่านี้จะถูกส่งผ่านเส้นประสาทกลิ่นไปยังสมอง ที่นั่น สัญญาณจะถูกแปลว่ากลิ่นและสามารถกระตุ้นความจำ อารมณ์ หรือแม้กระทั่งการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่างๆ

ระบบการรับรู้กลิ่นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่เพียงแต่ในการรับรู้สภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงอันตรายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับรู้ความพึงพอใจจากอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างความทรงจำและการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้อื่น

การทำงานร่วมกันของระบบการหายใจและการรับรู้กลิ่นช่วยให้เราสามารถหายใจและรับรู้โลกรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความอัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูกหรือการแก้ไขโครงสร้างจมูกมักจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของจมูก หรือเพื่อแก้ไขปัญหาการหายใจที่เกิดจากโครงสร้างจมูกที่ผิดปกติ ในการดำเนินการนี้ ความเข้าใจในโครงสร้างจมูกและหลักการทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก หรือที่เรียกว่า “เรโนพลาสตี้” (Rhinoplasty) เป็นหนึ่งในการผ่าตัดเพื่อการเสริมความงามที่ได้รับความนิยมสูงสุด การผ่าตัดนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจมูก เพื่อปรับปรุงรูปทรง หรือแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ เช่น การแก้ไขปัญหาการหายใจ หรือการแก้ไขสภาพที่เกิดจากการบาดเจ็บ

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกสามารถดำเนินการด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึง:

 • การปรับปรุงรูปลักษณ์: การเปลี่ยนแปลงขนาด รูปทรง หรือความสมดุลของจมูกเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าและสร้างความมั่นใจในตนเอง
 • การแก้ไขปัญหาการหายใจ: การแก้ไขกำแพงจมูกที่บิดเบี้ยวหรือโครงสร้างอื่นๆ ที่อาจทำให้การหายใจไม่สะดวก
 • การแก้ไขผลกระทบจากการบาดเจ็บ: การฟื้นฟูโครงสร้างจมูกหลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บทางกีฬา
 • การแก้ไขปัญหาจากการผ่าตัดก่อนหน้า: บางครั้งอาจต้องการการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงผลลัพธ์จากการผ่าตัดก่อนหน้า

ขั้นตอนการผ่าตัด

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกอาจดำเนินการภายใต้ยาชาท้องถิ่นหรือยาสลบทั่วไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการผ่าตัดและการตัดสินใจของศัลยแพทย์และผู้รับการรักษา ขั้นตอนการผ่าตัดอาจรวมถึง:

 • การตัดและการแยกเนื้อเยื่อ: ศัลยแพทย์จะทำการตัดและแยกเนื้อเยื่อของจมูกเพื่อเข้าถึงโครงสร้างกระดูกและกระดูกอ่อน
 • การแก้ไขโครงสร้าง: การตัด การเคลื่อนย้าย หรือการเพิ่มเติมโครงสร้างกระดูกและกระดูกอ่อนเพื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการ
 • การปิดแผล: หลังจากการแก้ไขโครงสร้างเสร็จสิ้น จะทำการปิดแผลด้วยการเย็บ

การฟื้นตัวหลังการผ่าตัด

ระยะเวลาการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและขอบเขตของการผ่าตัด ผู้รับการรักษาอาจพบกับความบวม ช้ำ และความรู้สึกไม่สบายบางอย่างในช่วงแรก แต่สามารถจัดการได้ด้วยการใช้ยาแก้ปวดและการดูแลตามคำแนะนำของศัลยแพทย์

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและควรพิจารณาอย่างรอบคอบ การเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการดำเนินการนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน

การเข้าใจในโครงสร้างของจมูกและการทำงานของมันมีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพและความงามของตนเอง การรักษาสุขภาพจมูกและการเข้าใจในการดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตที่ดีและมีความสุข

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า