เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัวหน่าว

หัวหน่าวเป็นคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการในหมู่ผู้คนบางกลุ่มเพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนบนของกระดูกสันหลังหรือบริเวณท้ายทอย ซึ่งปกติจะเกี่ยวข้องกับอาการปวดหรือความไม่สบายบางอย่างในบริเวณนั้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึงสาเหตุของอาการบวมหรืออักเสบที่ “หัวหน่าว” วิธีการตรวจสอบ และการรักษาตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

หัวหน่าวคืออะไร ?

คำว่า “หัวหน่าว” ในบริบททางการแพทย์ไม่ได้มีความหมายที่แน่ชัดหรือรู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่มันมักจะถูกใช้ในภาษาพูดเพื่ออธิบายถึงบริเวณท้ายทอยหรือส่วนบนสุดของกระดูกสันหลัง ที่อยู่ใกล้กับฐานของกะโหลกศีรษะ ด้วยเหตุนี้ คำนี้จึงมักจะถูกใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่ออธิบายเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว

ส่วนประกอบของหัวหน่าว

ในทางการแพทย์ บริเวณที่อาจถูกอ้างถึงเป็น “หัวหน่าว” ครอบคลุมบริเวณต้นคอและท้ายทอย ซึ่งรวมถึง:

 1. กระดูกสันหลังส่วนปลาย – ประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่วนท้ายและต้นคอ
 2. กล้ามเนื้อและเอ็น – มีกล้ามเนื้อและเอ็นหลายส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและการรักษาท่าทาง
 3. เส้นประสาท – บริเวณนี้มีเส้นประสาทจำนวนมากที่ออกจากกระดูกสันหลังและกระจายไปทั่วศีรษะและคอ

ปัญหาที่พบบ่อยที่หัวหน่าว

บริเวณที่เรียกว่า “หัวหน่าว” มักหมายถึงบริเวณท้ายทอยหรือต้นคอ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมถึงกระดูกสันหลังส่วนบน, เส้นประสาท, กล้ามเนื้อ, เอ็น และเส้นเลือด ปัญหาที่พบบ่อยในบริเวณนี้มักเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด และอาจมีหลายสาเหตุและแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เราจะทำความเข้าใจกับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับหัวหน่าว และแนวทางในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น:

1. อาการเจ็บปวดจากการทำงานหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม

การใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องนั่งหรือยืนนานๆ ในท่าที่ไม่เหมาะสมสามารถนำไปสู่อาการปวดที่หัวหน่าวได้ เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์โดยไม่เปลี่ยนท่า หรือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยที่ศีรษะเอนไปข้างหน้า ท่าทางเหล่านี้สามารถทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณหัวหน่าวตึงและอักเสบ

2. อาการอักเสบหรือบาดเจ็บ

การได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬาหรือการตกหกล้ม สามารถทำให้เกิดการอักเสบหรือแม้แต่การบาดเจ็บที่หัวหน่าวได้ อาการบาดเจ็บอาจรวมถึงการกระแทกที่ต้นคอหรือท้ายทอยซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ความเครียดและความเมื่อยล้า

ความเครียดและความเมื่อยล้าสะสมอาจส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและเอ็นในบริเวณหัวหน่าว ทำให้เกิดความรู้สึกตึงและเจ็บปวด ความเครียดนี้ไม่เพียงแต่มาจากทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเครียดทางจิตใจที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

การวินิจฉัยและการรักษา

การวินิจฉัยและการรักษาปัญหาที่หัวหน่าวมีความสำคัญในการให้การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น กระบวนการวินิจฉัยมักเริ่มต้นจากการประเมินอาการและประวัติการบาดเจ็บ การตรวจร่างกาย และบางครั้งอาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายในเพิ่มเติม ด้านล่างนี้คือขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาที่ติดตามมา:

การวินิจฉัย

 1. การประเมินอาการและประวัติผู้ป่วย: แพทย์จะถามถึงอาการปวด รูปแบบของความเจ็บปวด และกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้อาการแย่ลง เช่น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ซ้ำๆ ในท่าทางเดิมๆ นานๆ
 2. การตรวจร่างกาย: การตรวจจับความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ความตึงของกล้ามเนื้อ และตรวจหาจุดที่เจ็บเมื่อกด
 3. การถ่ายภาพทางการแพทย์: อาจรวมถึง X-ray, MRI, หรือ CT scan เพื่อดูโครงสร้างภายในเช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคที่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างภายในได้ชัดเจนขึ้น

การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ:

 1. การใช้ยา: ยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบไม่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและการอักเสบ
 2. การทำกายภาพบำบัด: รวมถึงการยืดเหยียด การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการใช้เทคนิคการบำบัดเพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวและลดความตึงเครียด
 3. การนวด: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 4. การใช้ความร้อนหรือความเย็น: แพ็คน้ำแข็งหรือแพ็คความร้อนสามารถช่วยลดอาการบวมและช่วยในการบรรเทาอาการปวด
 5. การผ่าตัด: ในกรณีที่รุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นๆ การผ่าตัดอาจจำเป็นเพื่อแก้ไขความผิดปกติภายใน

การรักษาที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากหลายด้าน รวมทั้งสาเหตุของอาการและความรุนแรงของปัญหา การรับการรักษาที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาอาการและป้องกันปัญหาที่หัวหน่าวในอนาคต.

การป้องกัน

การป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆ ไม่เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการป่วยหรือบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกด้วย นี่คือแนวทางหลักในการป้องกันปัญหาสุขภาพทั่วไปที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์:

1. การดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

 • การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และลดความเครียด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพได้มากมาย รวมถึงปัญหาที่หัวหน่าวหรือท้ายทอย
 • อาหารที่สมดุล: การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วนช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

2. การป้องกันอาการบาดเจ็บ

 • ใช้ท่าทางที่ถูกต้อง: การรักษาท่าทางที่ถูกต้องเวลานั่ง ยืน และเดินช่วยลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ
 • การใช้อุปกรณ์ช่วย: ในบางกรณี การใช้อุปกรณ์เสริม เช่น เก้าอี้ที่มีการสนับสนุนด้านหลังที่ดี หรือการใช้หมอนรองรับส่วนคอและหลัง เมื่อนั่งทำงาน สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้

3. การจัดการความเครียด

 • เทคนิคการผ่อนคลาย: การฝึกโยคา การทำสมาธิ และเทคนิคการหายใจลึกๆ สามารถช่วยลดความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ การลดความเครียดยังช่วยป้องกันการตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่อาจนำไปสู่อาการปวดหัวหน่าว
 • การนอนหลับ: การนอนหลับที่มีคุณภาพและเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ การนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอสามารถลดการตึงเครียดของกล้ามเนื้อและป้องกันอาการปวดที่อาจเกิดขึ้น

การป้องกันความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจในระยะสั้นได้เท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาสุขภาพให้ดีในระยะยาว การรับรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาสุขภาพ.

การดูแลตนเอง

การดูแลตนเองเป็นส่วนสำคัญของการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลตนเองไม่เพียงช่วยให้คุณรักษาสุขภาพที่ดีได้ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ นอกจากนี้ การดูแลตนเองยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกับสภาวะเรื้อรัง ช่วยให้บรรลุคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้คุณรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมสุขภาพของตนเอง ด้านล่างนี้คือแนวทางหลักๆ ในการดูแลตนเองที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน:

1. การดูแลสุขภาพร่างกาย

 • การออกกำลังกาย: ตั้งเป้าหมายให้มีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ หรือการฝึกโยคะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจ กล้ามเนื้อ และกระดูก
 • การรับประทานอาหารที่สมดุล: เน้นการรับประทานผัก ผลไม้ โปรตีนที่มีคุณภาพ และวิตามิน ลดการบริโภคอาหารแปรรูปและน้ำตาลสูง

2. การดูแลสุขภาพจิต

 • การจัดการความเครียด: ฝึกการทำสมาธิ การหายใจลึกๆ หรือการเขียนบันทึก เพื่อช่วยจัดการความเครียดในชีวิตประจำวัน
 • การพักผ่อน: ให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพ นอนให้ได้อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน

3. การปฏิบัติตามการแนะนำทางการแพทย์

 • การตรวจสุขภาพประจำปี: การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้ตรวจจับปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการกับมันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
 • การใช้ยาอย่างเหมาะสม: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับยา และไม่หยุดยาโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

4. การเชื่อมต่อกับผู้อื่น

 • การสร้างและรักษาความสัมพันธ์: การมีเครือข่ายสังคมที่แข็งแกร่งช่วยลดความเครียด ช่วยให้คุณรู้สึกมีค่าและสนับสนุน

การดูแลตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากตัวบุคคลเอง ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลรักษาระดับพลังงาน การสร้างความสุข และการบรรลุความสมดุลในชีวิต.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า