The Art Clinic

คางเป็นก้อน: ปัญหาที่หลายคนเผชิญ

คางเป็นก้อนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะหลังจากการทำศัลยกรรมหรือการฉีดฟิลเลอร์ อาการนี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเกิดพังผืด การติดเชื้อ หรือการใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานี้จะช่วยให้เราสามารถดูแลและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

คางบวม เป็นก้อน: สาเหตุเกิดจากอะไร และการป้องกัน

คางบวมและเป็นก้อนเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะหลังการทำศัลยกรรมหรือการฉีดฟิลเลอร์ที่คาง อาการนี้สามารถทำให้รู้สึกไม่สบายและส่งผลต่อความมั่นใจ การทำความเข้าใจถึงสาเหตุของอาการคางบวมและเป็นก้อนและวิธีการป้องกันจะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของคางบวมและเป็นก้อน

 1. การอักเสบและการติดเชื้อ
  • การฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน: การฉีดฟิลเลอร์ที่ใช้สารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการฉีดโดยบุคลากรที่ไม่มีความชำนาญสามารถทำให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่คางได้
  • การดูแลหลังการฉีดฟิลเลอร์หรือศัลยกรรมไม่เหมาะสม: การไม่รักษาความสะอาดและการสัมผัสคางบ่อย ๆ หลังการทำศัลยกรรมหรือการฉีดฟิลเลอร์สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้
 2. การสะสมของฟิลเลอร์
  • การฉีดฟิลเลอร์ในปริมาณที่มากเกินไปหรือการใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการสะสมของสารฟิลเลอร์ที่คาง ทำให้คางบวมและเป็นก้อน
 3. การเกิดพังผืด
  • หลังการฉีดฟิลเลอร์หรือการทำศัลยกรรม การเกิดพังผืดเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่พยายามซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย การเกิดพังผืดที่มากเกินไปสามารถทำให้คางบวมและเป็นก้อนได้
 4. การบาดเจ็บหรือการกระแทก
  • การบาดเจ็บหรือการกระแทกที่คางสามารถทำให้เกิดการอักเสบและการบวม ซึ่งอาจทำให้คางเป็นก้อนได้

การป้องกันคางบวมและเป็นก้อน

 1. การเลือกคลินิกและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • เลือกคลินิกที่มีใบอนุญาตและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรม
 2. การใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพ
  • เลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบและการสะสมของฟิลเลอร์
 3. การดูแลหลังการฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรม
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในการดูแลหลังการฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรม หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือกดทับบริเวณที่ทำการรักษา และรักษาความสะอาดของบริเวณคางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 4. การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการกระแทก
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือการกระแทกที่คาง โดยเฉพาะหลังการทำศัลยกรรมหรือการฉีดฟิลเลอร์
 5. การปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ
  • หากมีอาการคางบวมและเป็นก้อนหลังการฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรม ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสม

การรักษาคางบวมและเป็นก้อน

หากคางบวมและเป็นก้อนเกิดขึ้นแล้ว การรักษาสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ:

 1. การใช้ยาลดการอักเสบและยาปฏิชีวนะ
  • ในกรณีที่คางบวมและเป็นก้อนเกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาลดการอักเสบและยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยลดการอักเสบและการติดเชื้อ
 2. การฉีดยาสลายฟิลเลอร์
  • หากคางบวมและเป็นก้อนเกิดจากการสะสมของฟิลเลอร์ การฉีดยาสลายฟิลเลอร์ (Hyaluronidase) สามารถช่วยสลายฟิลเลอร์ที่สะสมและลดอาการบวมได้
 3. การผ่าตัดเอาพังผืดออก
  • ในกรณีที่คางบวมและเป็นก้อนเกิดจากการเกิดพังผืดที่มากเกินไป การผ่าตัดเอาพังผืดออกอาจเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและวางแผนการรักษา

สรุป: คางบวมและเป็นก้อน: สาเหตุและการป้องกัน

คางบวมและเป็นก้อนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การอักเสบและการติดเชื้อ การสะสมของฟิลเลอร์ การเกิดพังผืด และการบาดเจ็บหรือการกระแทก การป้องกันสามารถทำได้โดยการเลือกคลินิกและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพ การดูแลหลังการฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรม การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการกระแทก และการปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ การรักษาคางบวมและเป็นก้อนสามารถทำได้ด้วยการใช้ยาลดการอักเสบและยาปฏิชีวนะ การฉีดยาสลายฟิลเลอร์ และการผ่าตัดเอาพังผืดออก

ฉีดฟิลเลอร์คางเป็นก้อน: เกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร?

การฉีดฟิลเลอร์คางเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการปรับรูปหน้าและเสริมคางให้ดูมีมิติและสมดุล อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบได้บ่อยคือการเกิดก้อนที่คางหลังจากการฉีดฟิลเลอร์ ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย

สาเหตุของการเกิดก้อนที่คางหลังฉีดฟิลเลอร์

 1. การฉีดฟิลเลอร์ในปริมาณที่มากเกินไป
  • การใช้ฟิลเลอร์ในปริมาณที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดการสะสมของฟิลเลอร์ในบริเวณคาง ทำให้เกิดเป็นก้อนและไม่เรียบเนียน
 2. การฉีดฟิลเลอร์ในชั้นผิวที่ไม่ถูกต้อง
  • การฉีดฟิลเลอร์ในชั้นผิวที่ไม่ถูกต้อง เช่น การฉีดฟิลเลอร์ในชั้นผิวที่ตื้นเกินไปหรือลึกเกินไป สามารถทำให้ฟิลเลอร์กระจายไม่เท่ากันและเกิดเป็นก้อนได้
 3. การใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพไม่ดี
  • การใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพไม่ดีสามารถทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การอักเสบ การเกิดก้อน และการแพ้สารฟิลเลอร์
 4. การฉีดฟิลเลอร์โดยบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
  • การฉีดฟิลเลอร์โดยบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอสามารถทำให้เกิดปัญหาในการกระจายตัวของฟิลเลอร์และการเกิดก้อนที่คาง
 5. การเกิดพังผืดหลังการฉีดฟิลเลอร์
  • การเกิดพังผืดเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่พยายามซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย การเกิดพังผืดที่มากเกินไปสามารถทำให้ฟิลเลอร์รวมตัวเป็นก้อนได้

วิธีการแก้ไขการเกิดก้อนที่คางหลังฉีดฟิลเลอร์

 1. การนวดและการประคบร้อน
  • การนวดเบา ๆ และการประคบร้อนที่บริเวณคางสามารถช่วยกระจายฟิลเลอร์ที่สะสมเป็นก้อนและลดการอักเสบได้ อย่างไรก็ตาม ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 2. การฉีดยาสลายฟิลเลอร์ (Hyaluronidase)
  • การฉีดยาสลายฟิลเลอร์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขการเกิดก้อนที่คาง Hyaluronidase เป็นเอนไซม์ที่ช่วยสลายกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของฟิลเลอร์ การฉีดยาสลายฟิลเลอร์ช่วยลดการสะสมของฟิลเลอร์และทำให้คางกลับมาเรียบเนียน
 3. การผ่าตัดเอาฟิลเลอร์ออก
  • ในกรณีที่ฟิลเลอร์สะสมเป็นก้อนอย่างรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขด้วยการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ การผ่าตัดเอาฟิลเลอร์ออกอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและวางแผนการรักษา
 4. การปรึกษาแพทย์เพื่อการประเมินและการรักษา
  • หากเกิดก้อนที่คางหลังการฉีดฟิลเลอร์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมินและให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม การรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้น

การป้องกันการเกิดก้อนที่คางหลังฉีดฟิลเลอร์

 1. การเลือกคลินิกและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • เลือกคลินิกที่มีใบอนุญาตและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์
 2. การใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพ
  • เลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดก้อนและการอักเสบ
 3. การปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการฉีดฟิลเลอร์
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในการดูแลหลังการฉีดฟิลเลอร์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือกดทับบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ และรักษาความสะอาดของบริเวณคางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า