เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

ปัญหาคางสั้น: สาเหตุ วิธีแก้ไข และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปัญหาคางสั้นคือสภาพที่คางไม่ได้พัฒนาออกมาอย่างเต็มที่หรือดูเหมือนจะถอยเข้าไปในใบหน้า เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า คางที่สั้นอาจส่งผลต่อสมดุลของรูปหน้าและอาจส่งผลต่อความมั่นใจในรูปลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีผลต่อการทำงานทางกายภาพ เช่น การเคี้ยวหรือการพูด ด้านล่างนี้คือสาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลลัพธ์ที่คาดหวังสำหรับปัญหาคางสั้น:

สาเหตุของคางสั้น:

 • พันธุกรรม: ลักษณะทางพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างและขนาดของคาง
 • การพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์: คางอาจไม่ได้พัฒนาเต็มที่ในระหว่างวัยเด็กและวัยรุ่น
 • ปัจจัยทางกายภาพ: ปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือการบาดเจ็บอาจส่งผลต่อการพัฒนาของกระดูกคาง

วิธีแก้ไขคางสั้น:

 • ศัลยกรรมเสริมคาง (Chin augmentation): การใช้ซิลิโคนหรือวัสดุเทียมอื่นๆ ในการเสริมคางเพื่อเพิ่มขนาดและปรับรูปทรงของคาง
 • การฉีดฟิลเลอร์: ใช้สำหรับการเสริมคางชั่วคราว โดยการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปในบริเวณคาง
 • การย้ายตำแหน่งกระดูกคาง (Sliding genioplasty): การผ่าตัดเพื่อตัดและย้ายกระดูกคางไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อเพิ่มความยื่นออกมา
 • การใช้เทคนิคทันตกรรม: เช่น การใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อปรับปรุงการจัดตำแหน่งของขากรรไจและคาง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

 • ปรับปรุงสมดุลใบหน้า: การเสริมคางสามารถช่วยให้ใบหน้ามีสมดุลมากขึ้น ทำให้ใบหน้าดูมีสัดส่วนที่สมดุลมากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเอง
 • ปรับปรุงฟังก์ชัน: ในบางกรณี การเสริมคางอาจช่วยปรับปรุงฟังก์ชันเช่น การเคี้ยวหรือการพูด หากคางสั้นมีผลต่อการทำงานทางกายภาพเหล่านี้
 • ผลลัพธ์ที่ถาวร: ศัลยกรรมเสริมคางด้วยการใช้ซิลิโคนหรือการย้ายตำแหน่งกระดูกให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงและถาวร ในขณะที่การฉีดฟิลเลอร์เสนอวิธีการที่ไม่ถาวรและอาจต้องมีการทำซ้ำ

การเลือกวิธีการรักษาสำหรับคางสั้นควรพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงความคาดหวังของผู้รับการรักษา สุขภาพโดยรวม และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศัลยแพทย์หรือทันตแพทย์จัดฟัน การพิจารณาเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับตนเองและผลลัพธ์ที่ต้องการได้

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะเลือกวิธีการรักษาใด การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงความเสี่ยงและการดูแลหลังการรักษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้รับการรักษามีความพึงพอใจสูงสุดต่อผลลัพธ์และกระบวนการฟื้นฟู.

ปัญหาคางสั้นคืออะไร

ความหมายของคางสั้น

คางสั้นหมายถึงสภาพที่คางไม่พัฒนามาอย่างเต็มที่หรือไม่ยื่นออกมาเพียงพอเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า ในทางทันตกรรมและศัลยกรรม คางสั้นอาจถูกอ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความสมดุลทางใบหน้า โดยปกติจะวัดจากการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งของคางกับหน้าผากและริมฝีปาก.

ลักษณะของคางสั้น

ลักษณะของคางสั้นมักจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านข้างหรือโปรไฟล์ของใบหน้า โดยคางจะดูเหมือนถอยหลังเข้าไป และไม่สอดคล้องกับกรามบนหรือหน้าผาก ในบางกรณี คางอาจดูเล็กหรือไม่มีพัฒนาการเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูไม่สมดุล.

ผลกระทบต่อใบหน้า

คางสั้นสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อรูปลักษณ์และสมดุลของใบหน้า:

 • ความสมดุลทางใบหน้า: คางที่สั้นอาจทำให้ใบหน้าดูไม่สมดุล เนื่องจากคางเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ใบหน้ามีความสมดุลจากด้านข้างและด้านหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีระ: สภาพนี้อาจส่งผลต่อการรับรู้ลักษณะทางสรีระของบุคคล เช่น อาจทำให้ใบหน้าดูมีอายุมากกว่าหรือไม่มีความกระชับ
 • ผลต่อฟังก์ชั่นการทำงาน: ในบางกรณี คางสั้นอาจส่งผลต่อการทำงานปกติ เช่น อาจส่งผลต่อการเคี้ยวหรือการพูด

การรักษาสำหรับคางสั้นมักจำเป็นต้องอาศัยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศัลยแพทย์หรือทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งอาจรวมถึงซึ่งอาจรวมถึงการเสริมคางด้วยวิธีศัลยกรรมหรือไม่ผ่านการผ่าตัด เช่น การใช้ฟิลเลอร์ หรือการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อปรับปรุงรูปทรงของขากรรไกรและคางให้มีสัดส่วนที่สมดุลมากขึ้น ทางเลือกในการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของคางสั้นและผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ โดยการรักษาที่ถูกเลือกใช้สามารถช่วยให้ใบหน้ามีความสมดุลและปรับปรุงความมั่นใจในตนเองของผู้ป่วยได้

ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังการรักษาคางสั้นมักจะเป็นการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูสมดุลยิ่งขึ้น และบางครั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวหรือการพูดหากมีอยู่ การรักษาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อรูปลักษณ์แต่ยังส่งผลดีต่อการทำงานและความมั่นใจในการแสดงออกทางสรีระของบุคคลนั้นๆ

การตัดสินใจรับการรักษาควรทำหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ เพื่อเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงความคาดหวังของตนเองและวิธีการรักษาที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด

สาเหตุของปัญหาคางสั้น

คางสั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาและโครงสร้างของคาง ดังต่อไปนี้:

 • พันธุกรรม: ลักษณะทางพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดขนาด รูปร่าง และการพัฒนาของคาง หากบิดามารดาหรือญาติสนิทมีคางที่สั้น โอกาสที่บุคคลนั้นจะมีคางสั้นก็มีมากขึ้นเช่นกัน
 • โครงสร้างกระดูกขากรรไกร: การพัฒนาของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์หรือมีขนาดไม่เหมาะสมอาจทำให้คางดูสั้น โครงสร้างขากรรไกรที่ไม่ปกติอาจส่งผลให้คางไม่สามารถพัฒนาออกมาอย่างเต็มที่
 • กล้ามเนื้อใบหน้า: กล้ามเนื้อที่อ่อนแอหรือไม่พัฒนาเต็มที่ในบริเวณใบหน้าและคางอาจทำให้คางดูสั้นลง กล้ามเนื้อที่ไม่สามารถสนับสนุนโครงสร้างของคางได้อย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ของคาง
 • อุบัติเหตุ: บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อใบหน้าหรือคางอาจทำให้เกิดคางสั้น การบาดเจ็บอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกระดูกหรือทำให้คางไม่พัฒนาอย่างเต็มที่
 • การศัลยกรรม: ในบางกรณี การผ่าตัดที่ได้รับในอดีต เช่น การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหรือการผ่าตัดใบหน้าอื่นๆ อาจส่งผลต่อโครงสร้างหรือรูปทรงของคาง ทำให้ดูสั้นหรือเปลี่ยนรูปทรง

การทำความเข้าใจสาเหตุของคางสั้นเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเสริมคาง การจัดฟัน หรือแม้แต่การผ่าตัด การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสามารถช่่วยให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมตามสาเหตุและความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยวิเคราะห์สาเหตุและออกแบบแผนการรักษาที่ตอบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพและความปรารถนาในเรื่องรูปลักษณ์ของผู้ป่วย

นอกจากนี้, การเข้าใจสาเหตุและการแก้ไขปัญหาคางสั้นยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกำหนดความคาดหวังที่เหมาะสมและเตรียมตัวสำหรับผลลัพธ์หลังการรักษาได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเสริมคางด้วยวิธีศัลยกรรมหรือการใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การฉีดฟิลเลอร์คางหรือการใช้เทคนิคทันตกรรม เป้าหมายหลักคือการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้เข้ากับความสมดุลของใบหน้า และในบางกรณีอาจช่วยปรับปรุงการทำงานเช่นการเคี้ยวหรือการพูด

สุดท้าย, การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาเหตุของคางสั้นและการสำรวจตัวเลือกการรักษาที่มีอยู่ช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหานี้สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาต้องการจัดการกับสภาพของพวกเขา เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตนเอง.

วิธีแก้ไขปัญหาคางสั้น

การแก้ไขคางสั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนั้นและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ นี่คือรายละเอียดของแต่ละวิธี:

 • การฉีดฟิลเลอร์:
  • ฟิลเลอร์เป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดในการเสริมคาง โดยใช้วัสดุเช่น ไฮยาลูโรนิคแอซิด เพื่อเพิ่มปริมาณและปรับรูปทรงของคางให้ดูยื่นออกมามากขึ้น
  • ผลลัพธ์เป็นชั่วคราวและอาจต้องฉีดซ้ำเป็นระยะ เพื่อรักษารูปลักษณ์ที่ต้องการ
 • การเสริมคางด้วยซิลิโคน:
  • การใช้ซิลิโคนหรือวัสดุเทียมอื่นๆ เพื่อสร้างความยื่นออกมาของคางให้ดูมีมิติและสัดส่วนที่สมดุลกับใบหน้ามากขึ้น
  • เป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ถาวรและมักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการฉีดฟิลเลอร์
 • การผ่าตัดขากรรไกร:
  • สำหรับคางสั้นที่เกิดจากโครงสร้างกระดูกขากรรไกรที่ไม่เหมาะสม การผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดทางด้านกระดูกอาจเป็นทางเลือก
  • วิธีนี้มักเกี่ยวข้องกับการตัดกระดูกและย้ายมันไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ของคางและใบหน้า การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องการเวลาฟื้นตัวและการดูแลหลังการผ่าตัดที่เข้มงวด
 • การแต่งหน้า:
  • สำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการไม่รุกรานและชั่วคราว การแต่งหน้าสามารถช่วยให้คางดูยื่นออกมามากขึ้นผ่านเทคนิคการสร้างเงาและแสง
  • เทคนิคการคอนทัวร์สามารถใช้เพื่อเน้นและสร้างมิติให้กับบริเวณคาง ช่วยให้คางดูมีขนาดและรูปทรงที่สมดุลยิ่งขึ้น การใช้เงาอย่างมีศิลปะสามารถช่วยปรับรูปลักษณ์ของคางให้ดูมีขนาดและรูปทรงที่ต้องการได้ แม้ว่าจะเป็นวิธีชั่วคราวและต้องมีการทำซ้ำเป็นประจำ 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่มีอยู่สำหรับการแก้ไขปัญหาคางสั้น แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และผลลัพธ์ที่คาดหวังที่แตกต่างกัน การเลือกวิธีการที่เหมาะสมควรพิจารณาจากความต้องการเฉพาะบุคคล ความคาดหวังของผลลัพธ์ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือทางด้านความงาม

สำคัญที่สุดคือควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศัลยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เพื่อรับคำปรึกษาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเสี่ยง และการดูแลหลังการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความพึงพอใจสูงสุด.

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาคางสั้น

สำหรับผู้ที่มีคางสั้นและต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคาง นี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์:

การเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ ควรปรึกษากับศัลยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพและความต้องการของคุณ
 • พิจารณาตัวเลือกการรักษา: มีตัวเลือกหลายวิธีในการแก้ไขคางสั้น ทั้งการฉีดฟิลเลอร์, การเสริมคางด้วยซิลิโคน, การผ่าตัดขากรรไกร หรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องมือจัดฟัน ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่ต้องการ ความเสี่ยง และการดูแลหลังการรักษาเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด

การดูแลตัวเองหลังการรักษา

 • การติดตามหลังการรักษา: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการดูแลหลังการรักษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน
 • การรักษาสุขภาพ: รักษาความสะอาดและสุขภาพทั่วไปของช่องปากและใบหน้าเพื่อส่งเสริมการรักษาที่รวดเร็วและป้องกันการติดเชื้อ

การเลือกทรงผม

 • ทรงผมที่เหมาะสม: เลือกทรงผมที่ช่วยเสริมรูปทรงของใบหน้าและช่วยให้คางดูมีสัดส่วนที่สมดุล ทรงผมที่มีเลเยอร์หรือความยาวที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของคางได้

การแต่งหน้า

 • เทคนิคการแต่งหน้า: ใช้เทคนิคการคอนทัวร์หรือไฮไลท์เพื่อช่วยให้้คางดูมีมิติและรูปทรงที่ดีขึ้น การใช้เงาและแสงสามารถช่วยเน้นรูปทรงคางและช่วยสร้างความสมดุลกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้าได้ เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงลักษณะของคางสั้นในระดับหนึ่งและสามารถใช้เป็นวิธีการชั่วคราวในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใบหน้าได้
 • การใช้เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมีศิลปะไม่เพียงช่วยให้คางดูดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคคลนั้นด้วย สำคัญที่สุดคือควรเรียนรู้และทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาสไตล์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง และที่สำคัญคือควรรู้สึกสบายใจและมั่นใจกับการแต่งหน้าของคุณ
 • ในที่สุด, ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีแก้ไขใดสำหรับคางสั้นของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวิธีที่ทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดเกี่ยวกับตัวเอง และที่สุดแล้ว ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมีความสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณ์ใดๆ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและการมีความรู้เกี่ยวกับตัวเลือกและผลลัพธ์ที่คาดหวังสามารถช่วยให้คุณเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้

โดยสรุปแล้ว

ปัญหาคางสั้นเป็นลักษณะที่คางดูไม่ยื่นออกมาเพียงพอเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้ใบหน้าดูไม่สมดุล สาเหตุของคางสั้นอาจรวมถึงปัจจัยพันธุกรรม การพัฒนาของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์ กล้ามเนื้อใบหน้าที่อ่อนแอ ผลกระทบจากอุบัติเหตุ หรือผลจากการศัลยกรรมก่อนหน้า

แนวทางการรักษา:

การรักษาคางสั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวเลือกการรักษารวมถึง:

 • การฉีดฟิลเลอร์: เป็นวิธีไม่รุกรานที่เพิ่มปริมาณและปรับรูปทรงของคางชั่วคราว
 • การเสริมคางด้วยซิลิโคน: ให้ผลลัพธ์ที่ถาวรผ่านการใช้ซิลิโคนหรือวัสดุเทียมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงรูปทรงของคาง
 • การผ่าตัดขากรรไกร: สำหรับการแก้ไขคางสั้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกระดูกขากรรไกร
 • การแต่งหน้า: ใช้เทคนิคการคอนทัวร์และไฮไลท์เพื่อช่วยให้คางดูมีมิติและสมดุลกับใบหน้า

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหา:

 • การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการประเมินสภาพคางและการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด
 • การเลือกทรงผม: เลือกทรงผมที่เสริมรูปทรงของใบหน้าและช่วยให้คางดูมีสัดส่วนที่สมดุล
 • การดูแลตัวเองหลังการรักษา: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และดูแลสุขภาพใบหน้าอย่างเหมาะสม

การตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษาควรพิจารณาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีปัญหาคางสั้น รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การเลือกวิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งในด้านความสมดุลทางใบหน้าและความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ การเข้าใจในขั้นตอนการรักษา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการดูแลรักษาหลังการทำศัลยกรรมหรือการรักษาอื่นๆ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงลักษณะของคางสั้น ได้แก่:

 • การใช้เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมรูปลักษณ์ของคาง เช่น การใช้เทคนิคการคอนทัวร์เพื่อช่วยให้คางดูมีมิติและรูปทรงที่สวยงามยิ่งขึ้น
 • การเลือกทรงผมที่ช่วยให้ใบหน้าดูมีสัดส่วนและสมดุล เช่น ทรงผมที่มีเลเยอร์หรือมีปริมาณที่ช่วยให้คางดูเต็มขึ้น
 • การตระหนักถึงความสำคัญของการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

การเข้าใจตัวเลือกและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลคือกุญแจสำคัญในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและให้ผู้ที่มีคางสั้นรู้สึกพึงพอใจและมั่นใจมากขึ้นในรูปลักษณ์ของตนเอง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า