เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

คางบุ๋ม : เตรียมตัวก่อนเสริมคางอย่างไรให้ปลอดภัย? เผยข้อควรระวังและข้อห้าม

คางบุ๋มเป็นลักษณะทางกายภาพที่พบได้ในบางคน โดยมีลักษณะคางที่มีร่องลึกและเว้าเข้าไปในส่วนกลางของคาง ทำให้ดูเป็นสองส่วน ซึ่งในบางวัฒนธรรมถือว่าเป็นความงาม ในขณะที่บางวัฒนธรรมอาจมองว่าเป็นลักษณะที่ต้องการแก้ไข เราจะพิจารณาทั้งคุณค่าทางความงามและการแก้ไขทางการแพทย์สำหรับคางบุ๋มในบทความนี้

คางบุ๋มเกิดจากอะไร ?

คางบุ๋มเป็นลักษณะทางกายภาพที่มีร่องลึกแบ่งคางออกเป็นสองส่วน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากด้านหน้าและด้านข้างของใบหน้า ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งทางพันธุกรรมและผ่านการพัฒนาของกระดูกในช่วงวัยเจริญเติบโต ดังนี้:

1. พันธุกรรม

คางบุ๋มอาจมีรากฐานทางพันธุกรรมซึ่งหมายความว่าบุคคลอาจรับมรดกลักษณะนี้มาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ การกำหนดลักษณะคางในมนุษย์นั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับยีนหลายตัว ซึ่งควบคุมรูปร่างและขนาดของกระดูกคาง

2. การพัฒนาของกระดูก

ในระหว่างการเจริญเติบโต การแบ่งส่วนของกระดูกคางอาจไม่เท่ากันทั่วทั้งกระดูก ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดร่องหรือเว้าที่คาง ซึ่งมักเกิดจากการเคลื่อนที่หรือการเจริญเติบโตของกระดูกที่ไม่สม่ำเสมอ

3. ภาวะผิดปกติของกระดูก

ในบางกรณี คางบุ๋มอาจเกิดจากภาวะผิดปกติของกระดูกหรือเงื่อนไขทางการแพทย์เฉพาะ เช่น ภาวะกระดูกเสื่อมหรือภาวะการเคลื่อนไหวของกระดูกคางที่ผิดปกติ เนื่องจากการกระแทกหรือการบาดเจ็บ

4. การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ

คางบุ๋มยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการบาดเจ็บหรือภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่คาง การกระทบกระเทือนหรือการแพทย์จัดฟันที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกคางอาจนำไปสู่การเกิดคางบุ๋มในระยะยาว

การระบุแหล่งที่มาของคางบุ๋มมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหรือการแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาแบบไม่ผ่าตัดหรือการแทรกแซงทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์และลดความรู้สึกไม่สบายใจใด ๆ.

คางบุ๋มมีเสน่ห์หรือเป็นลักษณะเด่นที่ด้อย?

คางบุ๋มเป็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่คาง ซึ่งมีร่องแบ่งคางออกเป็นสองส่วน มุมมองเกี่ยวกับคางบุ๋มนั้นแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม รวมถึงความชอบส่วนบุคคล ซึ่งสามารถมองได้ทั้งในแง่ของความเสน่ห์และลักษณะเด่นที่ด้อย:

คางบุ๋มมีเสน่ห์

 1. ความโดดเด่นทางกายภาพ: คางบุ๋มสามารถให้ลักษณะที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำ ในบางวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ทางสังคม ความไม่เหมือนใครนี้อาจถือเป็นความงามที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นๆ โดดเด่นกว่าผู้อื่น
 2. สัญลักษณ์ของบุคลิก: คางบุ๋มบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นตัวเองที่มั่นใจและมีเอกลักษณ์ อาจทำให้ผู้ที่มีคางลักษณะนี้ดูมีเสน่ห์และน่าสนใจ
 3. ความมั่นใจ: บุคคลที่มีคางบุ๋มและมีความมั่นใจในลักษณะนี้อาจได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเนื่องจากมีลักษณะที่โดดเด่นและไม่พยายามปกปิดหรือเปลี่ยนแปลง

คางบุ๋มเป็นลักษณะเด่นที่ด้อย

 1. ความไม่พึงประสงค์ทางสังคม: ในบริบทที่คางบุ๋มไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความงามตามมาตรฐานปกติ บุคคลที่มีคางบุ๋มอาจรู้สึกว่าตนเองมีความด้อย เนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานความงามทั่วไป
 2. ความไม่มั่นใจ: ความรู้สึกไม่พอใจกับลักษณะคางของตนเองอาจนำไปสู่ความไม่มั่นใจและความต้องการแก้ไขผ่านการรักษาหรือการผ่าตัด
 3. ความคิดเห็นทางลบ: บางครั้งคางบุ๋มอาจนำมาซึ่งความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ทางลบจากผู้อื่น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การตัดสินใจเกี่ยวกับการมองเห็นคางบุ๋มเป็นเรื่องของมุมมองส่วนบุคคลและวัฒนธรรมที่ตนอยู่ มีส่วนทำให้บุคคลนั้นเลือกที่จะยอมรับหรือแก้ไขลักษณะนี้ตามความต้องการของตนเอง.

การแก้ไขคางบุ๋ม

การแก้ไขคางบุ๋มเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของคางให้เรียบเนียนและมีความสมดุลกับส่วนอื่นๆ ของใบหน้า นี่คือบางวิธีที่ใช้ในการแก้ไขคางบุ๋ม:

1. ศัลยกรรมเสริมคาง (Chin Augmentation)

 • การฝังซิลิโคนหรือวัสดุเทียมอื่น: การเสริมคางโดยใช้ซิลิโคนหรือวัสดุเทียมอื่นๆ จะช่วยเติมเต็มและปรับรูปทรงของคางให้เรียบเนียน โดยซิลิโคนจะถูกฝังใต้ผิวหนังที่คางเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ต้องการ
 • การเปลี่ยนรูปทรงกระดูก: ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างกระดูกคาง การผ่าตัดอาจรวมถึงการตัดหรือแกะสลักกระดูกคางเพื่อเปลี่ยนรูปทรง

2. การฉีดฟิลเลอร์

 • การใช้ฟิลเลอร์: การฉีดฟิลเลอร์เป็นวิธีแก้ไขที่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งใช้สารเติมเต็มทางการแพทย์เช่น ไฮยาลูโรนิค แอซิด เพื่อเติมเต็มร่องหรือเว้าบนคาง ทำให้ดูเรียบเนียนและลดความเห็นได้ชัดของคางบุ๋ม

3. การรักษาด้วยเทคนิคการแก้ไขรูปทรง

 • การจัดฟัน: หากคางบุ๋มเกี่ยวข้องกับปัญหาของกระดูกขากรรไกรและการจัดตำแหน่งของฟัน การจัดฟันอาจช่วยในการปรับปรุงรูปลักษณ์ของคางได้

4. การบำบัดด้วยกายภาพ

 • การบำบัดด้วยกายภาพ: สำหรับบางกรณีที่คางบุ๋มเกิดจากการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ การบำบัดด้วยกายภาพอาจช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงการทำงาน

5. การใช้เทคนิคอื่นๆ

 • การนวดและการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: การนวดบริเวณคางอาจช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและอาจช่วยในการปรับปรุงรูปลักษณ์ของผิวในบางกรณี

การเลือกวิธีการแก้ไขคางบุ๋มควรพิจารณาจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับสุขภาพและความงามของแต่ละบุคคล.

การดูแลตนเองหลังการรักษา

การดูแลตนเองหลังการรักษาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากได้รับการรักษาหรือการผ่าตัดทางการแพทย์ การดูแลตนเองที่ดีสามารถช่วยลดระยะเวลาการฟื้นตัว ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และเพิ่มโอกาสในการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่คือแนวทางการดูแลตนเองหลังการรักษาที่ควรพิจารณา:

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 • ติดตามนัดหมายแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลหลังการรักษา เช่น การกินยาตามแพทย์สั่ง การเปลี่ยนผ้าพันแผล หรือการทำความสะอาดบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2. การดูแลแผลหลังการผ่าตัด

 • รักษาความสะอาดของบาดแผลโดยล้างอย่างนุ่มนวลด้วยน้ำเกลือหรือน้ำสะอาด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือขัดถูบาดแผล
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำแช่หรือว่ายน้ำจนกว่าแผลจะหายสนิท

3. พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 • การนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาเพียงพอช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูจากการผ่าตัดหรือการรักษาได้ดีขึ้น

4. การควบคุมอาหารและการบริโภค

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล เช่น อาหารที่มีโปรตีนสูง ผัก ผลไม้ และเน้นอาหารที่ช่วยบำรุงผิวและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อ เช่น วิตามิน C และ E
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อช่วยในกระบวนการรักษาและควบคุมระดับน้ำในร่างกาย

5. การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบาๆ หลังการรักษา เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและป้องกันภาวะข้อต่อแข็ง

6. การจัดการกับความเจ็บปวด

 • ใช้ยาแก้ปวดตามที่แพทย์กำหนด และใช้ความร้อนหรือความเย็นในการรักษาตามคำแนะนำเพื่อลดอาการบวมหรือปวด

การดูแลตนเองหลังการรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพและประสิทธิผลของการรักษาให้ได้ผลดีที่สุด รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า