ภาพก่อน-หลัง

ศัลยกรรมเสริมจมูก

จมูกเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมของใบหน้าที่ช่วยบ่งบอกโหง่วเฮ้งของใบหน้าและช่วยทำให้ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นเราจึงพบว่าการทำจมูกเพียงอย่างเดียวในบางคนทำให้รูปหน้าสวยขึ้นเป็นอย่างมากและเพิ่มเสน่ห์ให้กับใบหน้า

before-after-nose
art-logo

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105563135062
เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

Scroll to Top