ทีมแพทย์

Doc-Art

หมออาท

นพ.ธรรมรัตน์ จันทร์นวล

“การช่วยให้ทุกคนสามารถดึงเอาความสวยที่ซ่อนอยู่ภายในตัวออกมาอย่างเต็มที่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามอันดับหนึ่งของเอเชีย” โดยให้ THE ART CLINIC ยึดมั่นพันธกิจ (Mission) ในการให้บริการด้านศัลกรรมความงามที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์อันน่าประทับใจสำหรับลูกค้าทุกคน"

2-removebg-preview

หมอหนุ่ม

นพ.ประเสริฐ พรหมพันธุ์ธาดา

3-removebg-preview

หมอตูน

นพ.เกริกวิชย์ วิสิฐสกุลชัย

6-removebg-preview

หมอหลิง

พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ

Untitled-1 copy

หมอคิด

นพ.วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์

10-removebg-preview

หมอณรงค์เดช

นพ.ณรงค์เดช เจียรพีพันธ์

8-removebg-preview

หมอบอล

นพ.ฐิติพัฒน์ ตรีกิตตินุรักษ์

7-removebg-preview

หมอกิ้ฟ

พญ.นรินธร ศักดิ์ศรียุทธนา

4-removebg-preview

หมอวี

นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

11-removebg-preview

หมอพิชญ์

นพ.พิชญ์ โพธา

9-removebg-preview

หมอต้น

นพ.นิติ ช่วยสกุล

Untitled-1 copy

หมอโน๊ต

นพ.สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์

art-logo

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105563135062
เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

Scroll to Top